För vuxna som tar hand om ett barn

Hur kan man stödja ett barn och en ung person efter en traumatisk händelse?

Här har vi samlat allmän information om vilka reaktioner som kan uppstå hos ett barn, en ung person eller den vuxna som tar hand om barnet/den unga efter en chockerande eller traumatisk upplevelse.

När en människa är med om ett trauma eller en stressande livssituation är det normalt att känna sig mer nervös, ångestfylld eller spänd än vanligt.

Ångest och rädsla är mycket typiska stress- och traumasymtom. Världen känns plötsligt inte likadan som före det som hänt, utan kan kännas farlig och förvirrande. Det kan vara svårt att lita på andra människor eller kännas som om det är svårt att förutspå vad som kommer att hända.

Ett trauma kan påverka oss på väldigt många sätt och det finns inte ett enda rätt sätt att reagera. Det här materialet är avsett för att öka förståelsen för reaktioner som kan uppstå efter ett trauma eller en kris, men det ersätter inte professionell hjälp. Det finns bra vård och stöd vid stress- och traumasymtom.

Mer information om trauma