Uppdaterad 26.04.2024

Psykiskt stöd

Efter en upplevelse av våld stöds barnets och den ungas återhämtning av

  • psykoedukation
  • gemensamt arbete med barnet, den unga och en vuxen som tar hand om barnet
  • att barnet eller den unga lär sig överlevnadsmetoder
  • att man skapar trygghet och stabilitet.

Stödet och vården ska vara lättillgängliga och tjänsterna ska finnas nära barnet eller den unga samt familjens vardagsmiljö.

Här finns material som den yrkesutbildade kan ge till barnet, den unga och den vuxna som tar hand om barnet.

För barn

Det finns bra vård och stöd vid stress- och traumasymtom. Läs mer För barn

För ungdomar

Information om reaktioner som orsakats av ett trauma eller en kris som en ung person upplevt. Läs mer För ungdomar

För vuxna som tar hand om ett barn

Hur kan man stödja ett barn och en ung person efter en traumatisk händelse? Läs mer För vuxna som tar hand om ett barn