Tilläggsutbildningen Barn och våld för socialarbetare

Tilläggsutbildningen Barn och våld riktar sig till socialarbetare som arbetar inom barnskyddet och med barnfamiljer samt deras närmaste chefer.

Utbildningen erbjuder både information och konkreta arbetsmetoder för att arbeta med barn och familjemedlemmar. Tyngdpunkten ligger på situationer där socialarbetaren i sitt arbete möter barn och familjer som är delaktiga i olika våldsfenomen.

Mer information om utbildningen finns i broschyren (PDF 225 kB).  

Den första utbildningen ordnades mellan september 2021 och maj 2022. Den andra utbildningen inleddes i januari 2023.