Uppdaterad 27.03.2024

Kontaktuppgifter

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Sini Stolt
ledande expert
puh. 029 524 8193
fornamn.efternamn@thl.fi

Rika Rajala
koordinator
puh. 029 524 7408
fornamn.efternamn@thl.fi

Miia Ståhlberg
specialsakkunnig
puh. 029 524 7210
fornamn.efternamn@thl.fi

Matleena Huittinen
planerare 
puh. 029 524 7112
fornamn.efternamn@thl.fi

Regional samordnare

Anna Niemi 
Norra Finlands samarbetsområde
Uleåborgs universitetssjukhus (OYS)
(fornamn.efternamn@pohde.fi)

Laura Matikka 
Östra Finlands samarbetsområde
Kuopio universitetssjukhus (KUH)
(fornamn.efternamn@pshyvinvointialue.fi)

Minna Joki-Erkkilä 
Inre Finlands samarbetsområde
Tammerfors universitetssjukhus (TAYS)
(fornamn.efternamn@pirha.fi)

Johanna Pirinen
Västra Finlands samarbetsområde
Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS)
(fornamn.efternamn@varha.fi)

Eeva Nikkola och Viivi Mondolin
Södra Finlands samarbetsområde
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)
(fornamn.efternamn@hus.fi)