Utbildning för rättstolkar

Utbildning om hörande av barn i ställning som målsägande i en rättsprocess.

För att höra barn i en straffprocess krävs specialisering av de yrkesutbildade personer som hör dem. I utredningen av ett misstänkt brott mot ett barn är hörandet av barnet ofta en central del av straffprocessen. Till skillnad från vuxna parter videofilmas hörandet av barnet i förundersökningen, och senare utgör inspelningen en del av rättegångsmaterialet. Därför är det ytterst viktigt att det inte sker några fel i hörandet av barnet till exempel i form av ledande, påtryckningar eller missförstånd.

Läs mer om utbildningen för rättstolkar på finska (PDF 377 kB)

Den första utbildningsgruppen blev färdig våren 2020 och den andra hösten 2021. Den tredje utbildningen ordnades på våren 2023.