Utbildning för yrkesutbildade inom somatiken

Våld mot barn – hur vet man hur man ska agera?

Webbutbildningen för yrkesutbildade personer inom somatik innehåller korta utbildningsvideor, som ger ett kortfattat men omfattande informationspaket om i vilka situationer det finns skäl att misstänka våld mot barn och hur en yrkesutbildad person ska agera i dessa situationer. I videorna beskrivs också olika myndigheters uppgifter och arbetsfördelning när misstankar om våld utreds.

Utbildningspaketet består av sammanlagt 22 expertanföranden. Det är en bra idé att titta igenom utbildningen som helhet först, men videorna fungerar också individuellt. Med hjälp av dem kan man gå igenom saker till exempel i en joursituation eller när man förbereder sig för att möta ett barn, som misstänks ha blivit utsatt för våld.

I videorna medverkar HUS läkare och andra experter, och de har producerats inom projektet Barnahus i samarbete mellan HUS regionala arbetsgrupp och THL.

Det tar ca 2 timmar att genomföra kursen. Individuella utbildningsvideor är mellan 2–12 minuter långa.

Anmälan till utbildning

Se introduktionsvideon: Barnahus utbildningsvideor för vårdpersonal på Youtube.