Intervjua ett barn inom barnskydd – webbskola

Den kostnadsfria webbskolan Intervjua ett barn inom barnskydd är lämplig för socialarbetare vars arbetsuppgifter innehåller bedöming av barnets behov av stöd och skydd när barnen misstänks ha utsatts för våld.

Syftet med webbskolan är att förstärka socialarbetarnas intervjufärdigheter i situationer där ett barn misstänks ha upplevt våld.

Webbskolan består av tre delar:

  1. Ett webbaserat utbildningspaket
  2. En intervjuövning som deltagare ska genomföras i eget arbete
  3. Två coachningstillfällen som leds av personal från Enheterna för rättspsykiatri eller rättspsykologi för barn och ungdomar vid universitetssjukhuset i ditt område. Utbildningens tillgänglighet beror av enheternas möjligheter och resurser av att bjuda coaching.

Ytterligare information

Broschyr (pdf, på finska)

För mer information om utbildningen, vänligen kontakta barnahus@thl.fi.