Webbskolan Barnahus

Den avgiftsfria webbskolan Barnahus lämpar sig för alla yrkesutbildade personer som i sitt arbete möter våld och misstänkt våld riktat mot barn. Den riktar sig särskilt till personer som arbetar inom social- och hälsovården, i skolor och inom småbarnspedagogiken samt till studerande inom dessa områden.

Målet är att ge metoder för att identifiera våld mot barn och för att agera vid misstanke om våld. Dessutom får man verktyg för att i det dagliga arbetet stöda barn som upplevt våld. 

Webbutbildningen består av fyra delkurser som består av texter, videor, podcaster och uppgifter:

    Del 1: Våld mot barn som fenomen

    Del 2: Våldets följder för barnet

    Del 3: Identifiering och agerande

    Del 4: Stöd i vardagen till ett barn som upplevt våld