Uppdaterad 19.04.2024

Barnahus-modellen

Bekanta dig med Barnahus-modellen

I videon presenterar THL:s ledande forskare Taina Laajasalo Barnahus-modellen. Se videon på Youtube Bekanta dig med Barnahus-modellen

Broschyr om Barnahus-modellen (pdf 5.50 Mb)

I Barnahus-modellen effektiviseras processerna för att utreda misstänkt våld mot barn samt stödet till och vården av barn som utsatts för våld. De europeiska Barnahus-standarderna fungerar som riktlinjer.

Förundersökning och intervju med barnet

Målet är att säkerställa barnvänliga och högklassiga rättsprocesser. Läs mer Förundersökning och intervju med barnet

Psykiskt stöd

Professionellt stöd och omsorg för barn, ungdomar och vårdande vuxna. Läs mer Psykiskt stöd

Fysisk hälsa

Att bedöma och forska i den fysiska hälsan är en viktig del av det multiprofessionella samarbetet. Läs mer Fysisk hälsa

Sektorsövergripande samarbete

Barnets situation granskas på ett tvärvetenskapligt sätt i enlighet med verksamhetsmodellen LASTA såll. Läs mer Sektorsövergripande samarbete

Skydd av barnet

Barnets säkerhet kan delas in i fysisk och psykisk trygghet. Läs mer Skydd av barnet