Uppdaterad 23.04.2024

Utbildningar

Webbskolan Barnahus

Webbskolan lämpar sig för alla som arbetar med barn, unga och familjer. Läs mer Webbskolan Barnahus

Utbildning i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT)

Vårdmodellen lämpar sig för behandling av psykiskt trauma och sorg. Läs mer Utbildning i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT)

Att intervjua ett barn i en skola på nätet inom barnskyddet

Lämpar sig för socialarbetare som har till uppgift att bedöma barnets behov av stöd och skydd. Läs mer Att intervjua ett barn i en skola på nätet inom barnskyddet

Utbildning för yrkesutbildade inom somatiken

Våld mot barn – hur vet man hur man ska agera? Läs mer Utbildning för yrkesutbildade inom somatiken

Behandlingsmodellen CFTSI

Vårdmodellen lämpar sig för barn i åldern 7–18 år som har berättat om traumatiska upplevelser. Läs mer Behandlingsmodellen CFTSI

Tilläggsutbildningen barn och våld

Arbetssätt för socialsekreterare att arbeta med barn och familj. Läs mer Tilläggsutbildningen barn och våld

Utbildning för rättstolkar

Utbildning i att höra barn i målsägandes ställning i rättsliga förfaranden. Läs mer Utbildning för rättstolkar