Utbildning i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT)

Behandlingsmodellen TF-KBT lämpar sig för att bearbeta psykiska trauman samt traumatisk sorg hos barn och unga. TF-KBT är en behandlingsmodell för PTSD hos barn och unga enligt God medicinsk praxis-rekommendationen från den 9 januari 2020. TF-KBT-behandlingen grundar sig på en manual som terapeuten kan anpassa till barnets, den ungas och familjens individuella behov.

Utbildningen ger ett certifikat för terapi för traumatiserade barn och unga.

Läs mer om TF-KBT-modellen:

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (2,08 Mt pdf)

Den första ett år långa utbildningen ordnades 2020–2021 och den andra utbildningen inleddes i oktober 2021. Tredje utbildningen började i april 2023.

Mer information om utbildningen fås av:

Aino Juusola, aino.juusola@gmail.com

Sanna-Kaija Nuotio, sannakaija.nuotio@gmail.com