Uppdaterad 26.04.2024

Fysisk hälsa

Att bedöma och undersöka den fysiska hälsan är en viktig del av det multiprofessionella samarbetet i en situation där man misstänker våld mot barn. Enligt Barnahus kvalitetsstandarder ska den medicinska forskningen genomföras på ett barnvänligt sätt och av specialiserad och kompetent personal.

Utöver ett tekniskt högklassigt utförande av den somatiska undersökningen är det viktigt att bedöma barnets tidigare hälsohistoria i förhållande till den aktuella misstanken om våld och barnets tillstånd. I tidigare hälso- och sjukvårdsanteckningar kan det finnas viktig information som anknyter till misstanken om våld och utredningen av den, såsom alternativa orsaker till symptom och fynd samt allmänna saker som är viktiga med tanke på barnets välbefinnande, hälsa och utveckling.

Somatisk undersökning av barn

En fysisk, det vill säga somatisk, undersökning i samband med en förundersökning har flera mål:

 • Konstatera och dokumentera eventuella fysiska skador
 • Programmera nödvändiga diagnostiska undersökningar (bl.a. bilddiagnostiska undersökningar)
 • Ta nödvändiga prover (bl.a. rättsmedicinska prover)
 • Vid behov sörja för förebyggande, screening och vård av smittsamma sjukdomar eller hänvisning till vård
 • Vid behov sörja för akutpreventivmedel
 • Ge nödvändig medicinsk vård och psykosocialt stöd i det första skedet
 • Bedöma behovet av somatiska och psykiska hälso- och sjukvårdstjänster och hur brådskande de är samt hänvisa till dessa tjänster
 • Göra nödvändiga anmälningar till polisen, åklagaren och barnskyddet enligt 25 § i barnskyddslagen, om dessa inte har gjorts
 • Utarbeta läkarutlåtanden och andra utlåtanden som beställts
 • Ger barnet och familjen saklig och korrekt information om till exempel skador som konstaterats hos barnet och om prognosen för hur skadorna kommer att läka
 • Vid behov säkerställa att skadorna läker genom en ny undersökning

Övergripande bedömning av hälsotillståndet

Utöver den somatiska undersökningen i samband med förundersökningen ska barnets hälsotillstånd bedömas på ett övergripande sätt och så att barnets situation beaktas i omfattande utsträckning. Ibland kan det räcka med en granskning av hälso- och sjukvårdens anteckningar till exempel i samband med den somatiska undersökningen, men ofta rekommenderas ett separat läkarbesök.

Vid denna undersökning bedöms barnets fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och stödbehov. Man samarbetar med barnet, familjen och andra yrkesutbildade personer. En övergripande bedömning av hälsotillståndet betjänar framför allt barnet och familjen, men den kan också hjälpa socialvårdsmyndigheterna, polisens förundersökning och hälso- och sjukvården.

I bästa fall kan man genom en övergripande bedömning och stöd förebygga nya situationer av våld och långvariga negativa hälsoeffekter, som man har konstaterat att våldsoffer löper en förhöjd risk för.

Mer information