Päivitetty 26.04.2024

Psyykkinen tuki

Väkivaltakokemuksen jälkeen lapsen ja nuoren toipumista tukee:

  • psykoedukaatio
  • yhteinen työskentely lapsen, nuoren sekä huolta pitävän aikuisen kanss
  • selviämiskeinojen opettelu
  • turvan ja vakauden luominen.

Tuki ja hoito tulisi olla helposti saavutettavissa ja palveluiden tulisi olla lähellä lapsen tai nuoren sekä perheen arkiympäristöä.

Oheen on koottu materiaalia, jota ammattilainen voi tarjota lapselle, nuorelle ja huolta pitävälle aikuiselle.

Lapselle

Stressi- ja traumaoireisiin on saatavilla hyvää hoitoa ja tukea. Lue lisää Lapselle

Nuorelle

Tietoa nuoren kokeman trauman tai kriisin aiheuttamista reaktioista. Lue lisää Nuorelle

Huolta pitävälle aikuiselle

Miten tukea lasta ja nuorta traumaattisen tapahtuman jälkeen? Lue lisää Huolta pitävälle aikuiselle

Video CATS 2.0 -lomakkeen hyödyntämisestä lasten ja nuorten traumaoireiden kartoituksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Katso video Youtubessa

Lisätietoa hoitomalleista