Päivitetty 29.06.2023

Psyykkinen tuki

Väkivaltakokemuksen jälkeen lapsen ja nuoren toipumista tukee:

  • psykoedukaatio,
  • yhteinen työskentely lapsen, nuoren sekä huolta pitävän aikuisen kanssa,
  • selviämiskeinojen opettelu,
  • turvan ja vakauden luominen.

Tuki ja hoito tulisi olla helposti saavutettavissa ja palveluiden tulisi olla lähellä lapsen tai nuoren sekä perheen arkiympäristöä.

Oheen on koottu materiaalia, jota ammattilainen voi tarjota lapselle, nuorelle ja huolta pitävälle aikuiselle.

Täältä voit katsoa videon CATS 2.0 -lomakkeen hyödyntämisestä lasten ja nuorten traumaoireiden kartoituksessa (Youtube)

Lue hoitomalleista

CFTSI

LKK

TF-KKT