Uppdaterad 26.04.2024

För barn

När en människa är med om ett trauma eller en belastande livssituation är det normalt att känna sig mer nervös, ångestfylld eller spänd än vanligt.

Ångest och rädsla är mycket typiska stress- och traumasymtom. Världen känns plötsligt inte likadan som före det som hänt, utan kan kännas farlig och förvirrande. Det kan vara svårt att lita på andra människor eller kännas som om det är svårt att förutspå vad som kommer att hända.

Det finns bra vård och stöd vid stress- och traumasymtom. På den här sidan har vi samlat information om hur traumat påverkar ditt sinne (dina tankar och känslor) och din kropp samt hur du tillsammans med en pålitlig vuxen kan lindra de symtom som traumat ger upphov till och hur det skulle bli lättare för dig att leva med dem i din vardag.

Mer information om trauma