Allmänt om trauma

Allmän information om reaktioner efter ett trauma

På grund av ångesten och överspändheten är det typiskt att vi vill undvika allt som påminner om traumat. Ett sådant undvikande beteende är ett mycket vanligt symtom som följer efter en traumatisk upplevelse. Läs mer om det här i avsnittet Hur ett trauma påverkar tankar och känslor. 

När en människa är med om ett trauma eller en stressande livssituation är det normalt att känna sig mer nervös, ångestfylld eller spänd än vanligt. Ångest och rädsla är mycket typiska stress- och traumasymtom. Världen känns plötsligt inte likadan som före det som hänt, utan kan kännas farlig och förvirrande. Ångest kan uppträda på många olika sätt. Du kan till exempel bli mer försiktig och ängslig, som om det fanns en ny fara bakom varje hörn. Efter en traumatisk händelse kan saker och platser som tidigare känts vanliga och trygga kännas skrämmande och skapa ångest. Det kan hända att du inte vill gå någonstans, utan att du vill dra dig undan från sociala kontakter och vara för dig själv.

Ett trauma kan alltså påverka oss på ett övergripande sätt. Det kan påverka våra känslor (såsom ångest, hat, sorg), vårt beteende (tillbakadragande, undvikande, överspändhet, aggressivitet) och våra tankar (vad vi tänker om oss själva, andra eller världen). Nedan går vi först igenom hur ett trauma kan påverka och synas i känslor och beteende. Därefter funderar vi på hur traumat påverkar våra tankar. Vi kan inte välja hur traumat påverkar oss. Vi kan inte välja vilka känslor som väcks hos oss eller vilka tankar vi tänker. Vi kan dock påverka hur vi reagerar på dessa, det vill säga hur vi agerar när vi har ångest eller hur våra tankar påverkar oss. Vi kan försöka undersöka om våra tankar är sanna eller om de kanske bara uppstår i vårt sinne eller på grund av den traumatiska upplevelsen, och de berättar inte sanningen om vem vi är eller hurdana vi är. Vi kan alltså lära oss att välja om vi tror på de tankar och föreställningar som uppkommit efter den traumatiska upplevelsen eller när vi har ångest, vilka metoder vi använder för att leva med ångestkänslan.

Efter en traumatisk upplevelse är det vanligt att man…

 • drar sig tillbaka, blir passiv
 • är mindre intresserad av vanliga vardagliga saker, såsom skolan eller kompisar osv. 
 • känner sig ledsen och nedstämd
 • känner sig arg, irriterad och upptäcker att man är lättretlig
 • känner sig nervös, lättskrämd och rädd
 • är försjunken i sina egna tankar, lätt sjunker in i minnen av den traumatiska händelsen eller saker som påminner om den
 • i huvudet får glimtar av de traumatiska upplevelserna, som om minnesbilden av den traumatiska situationen med våld tränger sig in i minnet genom bilder eller ljud 
 • känner olika smärtor och besvär (huvudvärk, magsmärtor osv.) 
 • märker att man har svårt att somna eller sova Du kanske är rädd för att somna eller har mardrömmar. Du kan ha utmaningar med dygnsrytmen
 • man har problem med matlusten. Du kan sakna aptit, hungerskänslor eller känna dig äcklad i samband med måltider. Å andra sidan kan du också uppleva att du är hungrig hela tiden och att du inte blir mätt. Tidigare ätstörningssymtom kan också aktiveras efter en traumatisk upplevelse 
 • får ett förändrat beteende och märker att man är mer irriterad eller beter sig aggressivt mot andra
 • förknippar vissa saker och att göra vissa saker med rädsla 
 • har svårt att klara av sina skoluppgifter. Du kanske märker att du har svårt att hålla dig vaken och alert, vilket innebär att du kan känna dig tröttare och mer orkeslös, eller att du går på övervarv hela tiden. Båda dessa förändringar gör det svårare för dig att koncentrera dig på skolarbetet. Dessutom kan du märka att du har svårt att komma ihåg och lära dig nya saker lika bra som före den traumatiska upplevelsen.
 • en del unga försöker lindra traumasymtom genom rusmedel, vilket försvårar deras sociala relationer och förmåga att klara sig i vardagen. Det är inte bra att behandla sitt illamående med rusmedel, även om det tillfälligt kan kännas så, utan det finns andra metoder som stöder dig bättre.

En traumatisk upplevelse kan alltså påverka beteendet och sinnestillståndet på många olika sätt. Dessa förändringar och reaktioner kan orsaka förvirring och rädsla. Det är bra att komma ihåg att reaktionerna anknyter till en traumatisk händelse personen gått igenom och är helt förståeliga. Känslorna är inte farliga även om de orsakar en kraftig reaktion i vår kropp. Man kan lära sig att reglera dessa reaktioner. Det är också vanligt att man inte alls reagerar på traumatiska upplevelser. Det betyder dock inte att upplevelsen är obetydlig, utan var och en reagerar på sitt eget sätt och reaktionerna kan också komma först senare. Det finns inte ett rätt sätt att reagera.