Päivitetty 30.06.2023

Barnahus-verkkokoulu

Maksuton Barnahus-verkkokoulu soveltuu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Erityisesti se on suunnattu  sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille.

Tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä keinoja toimia väkivaltaepäilytilanteessa. Lisäksi koulutus antaa työkaluja tukea väkivaltaa kokenutta lasta oman työn arjessa. 

Verkkokoulussa on neljä osakurssia, jotka koostuvat tekstiä, videoita, podcasteja ja tehtäviä sisältävistä osuuksista:

  • Osa 1: Lapsiin kohdistuva väkivalta ilmiönä
  • Osa 2: Väkivallan seuraukset lapselle
  • Osa 3: Tunnistaminen ja toimiminen
  • Osa 4: Väkivaltaa kokeneen lapsen tukeminen arjessa

Kurssi on suoritettavissa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lue tarkemmin Barnahus-verkkokoulusta