Sexuellt beteende

Hur sexuell misshandel påverkar den ungas sexualitet

Intresset för olika saker, även med anknytning till sexualitet, är en naturlig del av den ungas utveckling. Var och en bekantar sig med sexualiteten på sitt eget sätt och i sin egen takt. Ett sätt att bekanta sig med sin egen kropp är att röra vid sig själv eller till exempel titta på och undersöka sig själv med en spegel. I ungdomen övar man dessutom på känslor som anknyter till den sexuella utvecklingen, såsom att tycka om någon, förälska sig, vara nära, få tillfredsställelse. Det är viktigt att komma ihåg att var och en själv får välja hur hen vill visa förtjusning och omsorg och å andra sidan hur hen vill bli berörd eller behandlad. Var och en får alltså bestämma över sin egen kropp och det är viktigt att kunna diskutera detta med en eventuell partner.

Det att en ung persons självbestämmanderätt har kränkts och den unga har utsatts för misshandel eller sexuellt våld kan påverka den ungas uppfattning om hur hen får behandlas. Till följd av sexuell misshandel eller sexuellt våld kan den unga tänka att hen inte har rätt att sätta gränser gällande sin egen kropp. Å andra sidan kan ett trauma också göra att vi känner en enorm längtan efter närhet och acceptans från andra och kanske accepterar sådan uppmärksamhet som vi normalt inte skulle acceptera och denna uppmärksamhet kan vara respektlös mot den unga, till exempel leda till att den unga tvingas till sex, accepterar sex eller att någon rör vid den unga med våld. Dessutom kan längtan efter närhet också leda till att vi söker närhet hos flera olika människor och har flera olika sexpartner. Behovet av närhet är naturligt och viktigt för alla. Vid ett sådant beteende finns dock en risk för att man blir illa behandlad på nytt. Det är viktigt att du påminner dig själv om att du har rätt att få närhet av någon annan utan att dina egna gränser bryts eller att du måste göra något som du inte vill. Du är värdefull och viktig precis som du är.