Seksuaalinen käytös

Seksuaalisen kaltoinkohtelun vaikutus nuoren seksuaalisuuteen

Kiinnostus erilaisia asioita kohtaan, myös seksuaalisuuteen liittyviä, on luonnollinen osa nuoren kehitystä. Jokainen etenee seksuaalisuuteen tutustumisessa omalla tavallaan ja omassa tahdissa. Yksi tapa tutustua omaan kehoon on itsensä koskettelun kautta tai esimerkiksi katsomalla ja tutkimalla itseään peilin kautta. Lisäksi nuoruudessa harjoitellaan seksuaaliseen kehitykseen liittyviä tunteita, kuten tykkäämisiä, ihastumista, läheisyyttä, mielihyvää. Onkin tärkeä muistaa, että jokainen saa itse valita, miten haluaa osoittaa ihastumista ja välittämistä ja toisaalta saa päättää, miten haluaa itseään kosketeltavan tai kohdeltavan. Jokainen saa siis päättää omasta kehostaan ja näistä on tärkeä voida keskustella mahdollisen seurustelukumppanin kanssa.

Silloin, kun nuoren itsemääräämisoikeutta on rikottu ja nuori on kohdannut seksuaalista kaltoinkohtelua tai väkivaltaa, voi tämä vaikuttaa nuoren käsitykseen siitä, miten häntä saa kohdella. Seksuaalisen kaltoinkohtelun tai väkivallan vuoksi nuori saattaa ajatella, että hänellä ei olisi oikeutta asettaa rajoja suhteessa omaan kehoon.

Toisaalta trauma voi vaikuttaa myös siihen, että me kaipaamme kovasti muiden läheisyyttä ja hyväksyntää ja saatamme hyväksyä muilta sellaista huomiota, jota emme tavallisesti hyväksyisi ja tämä huomio voi olla nuorta epäkunnioittavaa, kuten seksiin pakottamista, seksiin suostumista tai väkisin koskettelua. Lisäksi läheisyyden kaipuu voi myös johtaa siihen, että hakeudumme useiden eri ihmisten läheisyyteen ja meillä on useita eri seksikumppaneita. Läheisyyden tarve on luonnollista ja tärkeää jokaiselle. Tällaisessa käyttäytymisessä piilee kuitenkin riski sille, että tulee uudelleen kaltoinkohdelluksi. Onkin tärkeä muistuttaa itseä siitä, että sinulla on oikein saada läheisyyttä toiselta ilman, että sinun omia rajoja rikotaan tai joudut tekemään jotain sellaista vastineeksi, mitä et haluaisi. Sinä olet arvokas ja tärkeä juuri sellaisena kuin sinä olet.