Päivitetty 19.04.2024

Barnahus-malli

Barnahus-malli tutuksi

Videolla THL:n johtava tutkija Taina Laajasalo esittelee Barnahus-mallia. Katso video Youtubesta Barnahus-malli tutuksi

Barnahus-mallin esite (pdf 5,48 Mt)

Barnahus-mallissa tehostetaan lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa. Suuntaviivana toimivat eurooppalaiset Barnahus-standardit.

Esitutkinta ja lapsen haastattelu

Tavoitteena lapsiystävällisten ja laadukkaiden oikeusprosessien varmistaminen. Lue lisää Esitutkinta ja lapsen haastattelu

Psyykkinen tuki

Ammattilaisen tuki ja hoito lapselle, nuorelle ja huolta pitävälle aikuiselle. Lue lisää Psyykkinen tuki

Fyysinen terveys

Fyysisen terveyden arvioiminen ja tutkiminen on tärkeä osa moniammatillista yhteistyötä. Lue lisää Fyysinen terveys

Monialainen yhteistyö

Lapsen tilanteen tarkastelu monialaisesti LASTA-seula-toimintamallin mukaan. Lue lisää Monialainen yhteistyö

Lapsen suojelu

Lapsen turvallisuus voidaan jakaa fyysiseen ja psykologiseen turvallisuuteen. Lue lisää Lapsen suojelu

Barnahus-hanke 2019–2025

Väkivaltaa kokeneiden lasten ja perheiden tarvitseman tuen ja hoidon kehittäminen. Lue lisää Barnahus-hanke 2019–2025