Koulutus somatiikan ammattilaisille

Lapsiin kohdistuva väkivalta – miten tunnistaa, miten toimia?

Somatiikan ammattilaisille suunnattu verkossa toteutettu koulutus sisältää lyhyitä koulutusvideoita, jotka antavat tiiviin, mutta kattavan tietopaketin siitä, missä tilanteissa lapseen kohdistuvaa väkivaltaa tulisi epäillä sekä miten ammattilaisen pitäisi näissä tilanteissa toimia. Lisäksi videoilla kuvataan eri viranomaisten tehtäviä ja työnjakoa, kun väkivaltaepäilyä selvitetään.

Koulutuspaketti koostuu yhteensä 22 asiantuntijapuheenvuorosta. Koulutus on hyvä katsoa ensin läpi kokonaisuutena, mutta videot toimivat myös yksittäin. Niitä voi käyttää apuna asioiden kertaamiseen esimerkiksi päivystystilanteissa tai valmistautuessa kohtaamaan lapsen, johon epäillään kohdistuneen väkivaltaa.

Videoilla esiintyy HUSin lääkäreitä ja muita asiantuntijoita, ja ne on tuotettu Barnahus-hankkeessa HUSin aluetyöryhmän ja THL:n yhteistyönä.

Kurssin suorittamiseen kuluu aikaa noin 2 tuntia. Yksittäisten koulutusvideoiden kesto on 2–12 minuuttia.

Rekisteröityminen koulutukseen

Katso koulutuksen esittelyvideo: Barnahus-koulutusvideot terveydenhuollon ammattilaisille Youtubesta.

Katso myös