Koulutus oikeustulkeille

Koulutus asianomistajan asemassa olevien lasten kuulemisesta oikeusprosessissa.

Lasten kuuleminen rikosprosessissa vaatii erikoistumista heitä kuulevilta ammattilaisilta. Lapseen kohdistuneen epäillyn rikoksen selvittämisessä lapsen kuuleminen on usein keskeinen osa rikosprosessia. Toisin kuin aikuisten asianosaisten kohdalla lapsen kuuleminen esitutkinnassa videoidaan, ja myöhemmin tallenne muodostaa osan oikeudenkäyntiaineistoa. Siksi on ensisijaisen tärkeää, että lapsen kuulemisessa ei tapahdu virheitä esimerkiksi johdattelun, painostamisen tai väärinkäsitysten muodossa.

Lue lisää koulutuksesta oikeustulkeille (pdf 377 kt)

Ensimmäinen koulutusryhmä valmistui keväällä 2020 ja toinen syksyllä 2021.

Lapsi koiran kanssa