Lapset ja väkivalta -lisäkoulutus sosiaalityöntekijöille

Lapset ja väkivalta -lisäkoulutus on suunnattu lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja heidän lähiesihenkilöilleen.

Koulutus tarjoaa sekä tietoa että konkreettisia työmenetelmiä lasten ja perheenjäsenten kanssa työskentelyyn. Painopisteenä ovat tilanteet, joissa sosiaalityöntekijä kohtaa työssään lapsia ja perheitä, jotka ovat osallisina väkivallan eri ilmiöissä.

Koulutuksesta lisää esitteestä (pdf 224 kt).  Esite on saatavilla myös ruotsiksi (pdf 225 kt).

Ensimmäinen koulutus järjestettiin syyskuusta 2021 toukokuuhun 2022. Toinen koulutus alkaa tammikuussa 2023.

Äiti ja lapsi metsässä