Päivitetty 30.06.2023

Fyysinen terveys

Fyysisen terveyden arvioiminen ja tutkiminen on tärkeä osa moniammatillista yhteistyötä tilanteessa, missä epäillään lapseen kohdistunutta väkivaltaa. Barnahus-laatustandardien mukaan lääketieteellinen tutkimus tulee toteuttaa lapsiystävällisesti ja sen tekemiseen tulee olla erikoistunut ja hyvin osaava henkilöstö.

Somaattisen tutkimuksen laadukkaan teknisen suorittamisen lisäksi on tärkeää arvioida lapsen aiempaa terveyshistoriaa suhteessa käsillä olevaan väkivaltaepäilyyn ja lapsen vointiin. Aikaisemmista terveydenhuollon kirjauksista voi löytyä tärkeää tietoa liittyen kyseessä olevaan väkivaltaepäilyyn ja sen selvittämiseen, kuten vaihtoehtoisiin oireiden ja löydöksen syihin sekä yleisiin lapsen hyvinvoinnin, terveyden ja kehityksen kannalta tärkeisiin asioihin.

silmä

Lapsen somaattinen tutkimus

Esitutkintaan liittyvällä fyysisellä eli somaattisella tarkastuksella on useita tavoitteita:

 • Todeta ja dokumentoida mahdolliset fyysiset vammat
 • Ohjelmoida tarvittavat diagnostiset tutkimukset (mm. kuvantamistutkimukset)
 • Ottaa tarpeelliset näytteet (mm. oikeuslääketieteelliset näytteet)
 • Huolehtia tarvittaessa tarttuvien tautien ennaltaehkäisystä, seulonnasta ja hoidosta tai hoitoon ohjaamisesta
 • Huolehtia tarvittaessa jälkiehkäisystä
 • Antaa tarvittava lääketieteellinen hoito ja psykososiaalista ensivaiheen tukea
 • Arvioida somaattisen ja psyykkisen terveydenhuollon palvelujen tarvetta ja kiireellisyyttä sekä ohjata näiden palvelujen pariin
 • Tehdä tarvittavat lastensuojelulain 25§ velvoittamat ilmoitukset poliisille, syyttäjälle ja lastensuojelulle, jos näitä ei ole tehty
 • Laatia tilatut lääkärinlausunnot ja muut lausunnot
 • Antaa lapselle ja perheelle asiallista ja oikeaa tietoa esim. lapsella todetuista vammoista ja niiden paranemisennusteesta
 • Varmistaa tarvittaessa vammojen paraneminen uudella tarkastuksella

Ohje perheille somaattisesta seksuaalirikoksen tutkimuksesta ks. Poliisin käsikirja s. 97.

Kokonaisvaltainen terveydentilan arviointi

Esitutkintaan liittyvän somaattisen tarkastuksen lisäksi lapsen terveydentilaa tulisi arvioida kokonaisvaltaisesti ja lapsen tilanne laajasti huomioiden. Joskus tähän saattaa riittää terveydenhuollon kirjausten tarkastelu esim. somaattisen tarkastuksen yhteydessä, mutta usein on suositeltavaa sopia erillinen lääkärintarkastuskäynti.

Tässä tarkastuksessa arvioidaan lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja tuen tarvetta. Yhteistyötä tehdään lapsen, perheen ja muiden ammattilaisten kanssa. Kokonaisvaltainen terveydentilan arvio palvelee ennen kaikkea lasta ja perhettä, mutta se voi auttaa myös sosiaalihuollon viranomaisia, poliisin esitutkintaa sekä terveydenhuoltoa.

Parhaimmillaan kokonaisvaltaisella arviolla ja tuella voidaan ennaltaehkäistä väkivallan uusiutumista ja pitkäaikaisia negatiivisia terveysvaikutuksia, joiden suhteen väkivallan uhreilla on todettu kohonnut riski.

Julkaisuja aiheesta fyysinen terveys

Väkivallan esiintyvyys lasten ja nuorten parissa

15.11.2022
Seminaari toi esille monipuolista väkivaltaan liittyvää tutkimusta, jota tehdään eri tieteenaloilla Suomessa.  https://www.youtube.com/watch?v=pFlI509oy50&list=PLVpfzFDc4BUBQOOOdrtRsJQd_XdoD1_xi&index=10 Riikka… Lue lisää Väkivallan esiintyvyys lasten ja nuorten parissa

Parisuhdeväkivallan ehkäiseminen virtuaalitodellisuuteen perustuvalla kustannustehokkaalla kuntoutusmenetelmällä

15.11.2022
Seminaari toi esille monipuolista väkivaltaan liittyvää tutkimusta, jota tehdään eri tieteenaloilla Suomessa.  https://www.youtube.com/watch?v=4_TKBrIuD0o&list=PLVpfzFDc4BUBQOOOdrtRsJQd_XdoD1_xi&index=5 Juha… Lue lisää Parisuhdeväkivallan ehkäiseminen virtuaalitodellisuuteen perustuvalla kustannustehokkaalla kuntoutusmenetelmällä

Milloin tulisi epäillä lapseen kohdistunutta pahoinpitelyä?

03.05.2022
Eeva Nikkola ja Julia Korkman Lääkärilehti 34/2017 vsk 72. Tieteessä | kättä pidempää Lääkärillä on… Lue lisää Milloin tulisi epäillä lapseen kohdistunutta pahoinpitelyä?

Tälle sivulle on tulossa lisää materiaalia myöhemmin.