CFTSI-hoitomalli

CFTSI (Child and Family Traumatic Stress Intervention) on lyhyt 4–8 käyntikerran malli, joka sopii erityyppisiä traumaattisia kokemuksia edeltävän 1–1,5 kuukauden aikana kokeneille tai väkivaltatraumasta ensimmäistä kertaa kertoneille 7–18-vuotiaille lapsille.

Menetelmän tavoitteena on mm. lapsen traumanjälkeisten stressioireiden ja -reaktioiden arviointi validoiduilla menetelmillä, näiden vähentäminen ja ennaltaehkäisy muun muassa psykoedukaation, stressinhallinta- ja selviytymiskeinojen opettelun sekä vanhemman ja lapsen välisen kommunikaation lisäämisen avulla. Lisäksi menetelmässä tuetaan vanhempaa vanhemmuudessa ja lapsen traumaoireiden ymmärtämisessä. Menetelmään sisältyy tärkeänä osana myös lapsen ja perheen jatkohoidon tarpeen arviointi ja palveluohjausta.

Menetelmään sisältyy lapsen ja perheen jatkohoidon tarpeen arviointi ja palveluohjausta. Menetelmä sopii 7–18-vuotiaille lapsille. Hoitoon osallistuva aikuinen voi myös olla sijaisvanhempi, mutta lapsen tulee olla asunut aikuisen kanssa vähintään kuusi kuukautta ennen hoitoa.

Hoito koostuu 4–8 tapaamisesta, jolloin sama terapeutti tapaa lasta ja vanhempaa sekä yhdessä että erikseen. Hoidon alussa vanhempi ja lapsi täyttävät kyselylomakkeita, joiden kautta kartoitetaan sekä lapsen että vanhemman oirehdintaa. Hoidon alussa lapsi ja vanhempi saavat myös paljon psykoedukaatiota trauman vaikutuksesta lapseen. Hoidon aloittaminen ei vaadi traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) diagnoosia, vaan riittää, että lapsella on traumaan liittyviä stressioireita. Hoidon fokuksessa ei ole itse traumatapahtuma, eikä sitä prosessoida hoidon aikana. Hoidossa keskitytään tukemaan lapsen selviytymistä hänen oireidensa kanssa ja auttamaan vanhempaa olemaan tukena lapselle.

Hoito alkaa laajalla lapsen oireiden kartoituksella. Lapsen ja vanhemman täytettyä oirekyselyt terapeutti käy ne yhdessä läpi lapsen ja vanhemman kanssa. Oirekyselyiden perusteella hoidon tavoitteeksi otetaan lapsen arkea ja toimintakykyä eniten häiritsevä oire ja lähdetään yhdessä etsimään keinoja helpottaa lapsen oiretta. Lapsi ja vanhemmat saavat kotitehtäviä ja harjoitteita, joita he tekevät yhdessä tapaamisten välissä. Seuraavilla kerroilla arvioidaan oireiden vaikeusastetta ja mikäli hoidon fokuksessa ollut oire on helpottanut, voidaan tarkasteluun ottaa toinen oire. Hoitomallin päätteeksi tehdään uudelleen laaja oirekyselykartoitus ja arvioidaan hoidon vaikuttavuutta. Useimmat lapset, nuoret ja perheet eivät tarvitse jatkohoitoa, mutta tarvittaessa lapsi ja nuori voidaan ohjata jatkohoitoon esimerkiksi TF-KKT terapeutille.

Koulutukseen hakeutujalla tulee olla terveydenhuoltoalan maisteritutkinto sekä aiempaa kokemusta hoidollisesta työskentelystä traumaattisia kokemuksia kokeneiden lasten ja nuorten kanssa. Muihin hoitomalleihin verrattuna kyseessä on ns. kriisi-interventio, mistä voidaan tarvittaessa jatkaa TF-KKT tai LKK/CPC-CBT-hoitoihin.

CFTSI-esittely

Barnahus-hanke sekä Promise 3-hanke ovat kouluttaneet terapiamallien osaajia Suomeen.

CFTSI-koulutuksen yhteyshenkilöt: Sini Vehkaoja (etunimi.sukunimi@hus.fi) ja Johanna Pirinen (etunimi.sukunimi@varha.fi)

Lisää aiheesta

Psykososiaaliset menetelmät lasten traumaattisten kokemusten käsittelyyn: kokemuksia Barnahus-hankkeessa pilotoiduista ja jalkautetuista työmenetelmistä

18.01.2024
THL työpaperi 2/2024: Psykososiaaliset menetelmät lasten traumaattisten kokemusten käsittelyyn : kokemuksia Barnahus-hankkeessa… Lue lisää Psykososiaaliset menetelmät lasten traumaattisten kokemusten käsittelyyn: kokemuksia Barnahus-hankkeessa pilotoiduista ja jalkautetuista työmenetelmistä

CFTSI hoitomalli

08.04.2022
CFTSI on lyhyt 4–6 tai 5–8 käyntikerran malli, joka sopii erityyppisiä traumaattisia… Lue lisää CFTSI hoitomalli

Mitä terapeuttisia työmenetelmiä Barnahus-hanke tuo traumanhoitoon

18.01.2021
CFTSI-hoitomallin esittely Väkivalta- ja traumawebinaarissa 18.1.2021 Aino Juusola, psykologi, sertifioitu TF-KKT kouluttaja, PROMISE3-terapiakoordinaattori,… Lue lisää Mitä terapeuttisia työmenetelmiä Barnahus-hanke tuo traumanhoitoon