Päivitetty 15.05.2023

TF-KKT

Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-KKT) -hoitomallissa yhdistyvät traumojen hoidossa sekä kognitiivis-behavioraalisessa psykoterapiassa toimiviksi todetut menetelmät. TF-KKT -hoitomalli soveltuu lasten ja nuorten psyykkisten traumojen sekä traumaattisen surun hoitoon. TF-KKT on lasten ja nuorten PTSD:n Käypä hoito- suosituksen mukainen hoitomalli. TF-KKT-hoito perustuu manuaaliin, jota terapeutti voi yksilöllisesti mukauttaa lapsen, nuoren ja perheen tarpeisiin.

TF-KKT -terapiajakso koostuu yleensä noin 10-18 käynnistä, jotka ovat kestoltaan 30-45 minuuttia lapsen ja nuoren iästä sekä jaksamisesta riippuen. Lapsen ja nuoren huoltaja tai muu tukihenkilö on tiiviisti hoidossa mukana. Lapsen ja huoltajan tapaajana toimii sama terapeutti. TF-KKT -terapiassa lapsen tai nuoren tapaamisia on viikoittain ja huoltajan tapaamiset voivat olla 1-2 viikon välein. Lisäksi malliin kuuluu lapsen ja huoltajan yhteiset tapaamiset, joita on enemmän terapian loppua kohden. 

TF-KKT -terapia voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri osaan, joiden kesto ja laajuus vaihtelevat jokaisen lapsen, nuoren ja hänen huoltajansa tarpeiden mukaan. 

TF-KKT- malli alkaa psykoedukaatiolla eli tiedon antamisella siitä, mitä trauma on ja miten trauma vaikuttaa meihin. Tiedetään, että lapsen ja nuoren ymmärryksen lisääminen hänen omista oireistaan on jo yksinään vointia helpottavaa. Myös aikuisen on tärkeä ymmärtää lapsen oireita, jotta hän voi parhaalla mahdollisella tavalla tukea lasta arjessa. Lisäksi mallin alussa harjoitellaan erilaisia selviytymiskeinoja, joiden avulla lapsen oireita voidaan helpottaa, tukea lasta pärjäämään traumaoireiden kanssa sekä lisätään lapsen kokemusta hänen mahdollisuuksistaan vaikuttaa omaan vointiinsa. Myös vanhemmalle tarjotaan näitä samoja työvälineitä ja tuetaan häntä haastavissa vanhemmuuden tilanteissa. 

 TF-KKT -mallin toisessa ja keskimmäisessä osassa keskitytään enemmän traumakokemuksen käsittelyyn kullekin lapselle ja nuorelle sopivien keinojen avulla.  Tavoitteena on luoda ymmärrys siitä, mitä lapsi tai nuori on kokenut ja miten kokemus on vaikuttanut lapsen ajatus- ja tunnemaailmaan sekä kehon reaktioihin. Lisäksi lapsi pääsee tarkastelemaan mahdollisia traumasta johtuvia ajatusvääristymiä ja purkamaan niitä. On hyvin tavallista, että trauma muuttaa meidän tapaamme ajatella ja suhtautua maailmaan, turvallisuuteen, itseemme tai toisiin ihmisiin, eikä tämä muutos ole aina meitä tukeva tai palveleva. TF-KKT- hoidon lopussa lapsen ja huoltajan yhteisen käynnit lisääntyvät ja lapsi saa jakaa terapiassa oppimaansa sekä traumasta kertomaansa luotettavalle huoltajalle terapeutin tukemana. Lisäksi lopuksi suuntaudutaan terapian jälkeiseen aikaan ja tehdään suunnitelmia mahdollisten tulevien vaikeiden tilanteiden varalle. Lapsen ja nuoren kanssa käydään läpi myös erilaisia turvataitoja, joita hän pystyy jatkossa hyödyntämään omassa elämässään, mikäli kohtaisi uuden vaikean tilanteen. 

TF-KKT materiaaleja

Tulosta perheille jaettava esite TF-KKT-hoitomallista suomeksi ja ruotsiksi:

Tilaa maksuttomasti sähköinen versio suomennetusta manuaalista: Lasten ja nuorten trauman ja traumaattisen surun hoito (Webropol)

Jos olet käynyt tai käyt parhaillaan TF-KKT koulutusta, voit tilata maksuttomasti myös sähköisen version ja/tai kaksi painokappaletta:

Lisää aiheesta

Psykososiaaliset menetelmät lasten traumaattisten kokemusten käsittelyyn: kokemuksia Barnahus-hankkeessa pilotoiduista ja jalkautetuista työmenetelmistä

18.01.2024
THL työpaperi 2/2024: Psykososiaaliset menetelmät lasten traumaattisten kokemusten käsittelyyn : kokemuksia Barnahus-hankkeessa… Lue lisää Psykososiaaliset menetelmät lasten traumaattisten kokemusten käsittelyyn: kokemuksia Barnahus-hankkeessa pilotoiduista ja jalkautetuista työmenetelmistä

Hae mukaan seuraavaan TF-KKT -koulutukseen 15.2.2023 mennessä!

12.01.2023
TF-KKT hoitomallissa yhdistyvät traumojen hoidossa sekä kognitiivis-behavioraalisessa psykoterapiassa toimiviksi todetut menetelmät. TF-KKT… Lue lisää Hae mukaan seuraavaan TF-KKT -koulutukseen 15.2.2023 mennessä!

Lapseen kohdistuva väkivalta – keskiössä lasten traumaperäisten oireiden ehkäisy ja hoito

27.05.2021
Lapseen kohdistuva väkivalta on yhteiskunnassamme edelleen ongelma, vaikka esiintyvyys on viime vuosikymmeninä… Lue lisää Lapseen kohdistuva väkivalta – keskiössä lasten traumaperäisten oireiden ehkäisy ja hoito