Päivitetty 15.03.2024

Tieteelliset julkaisut

Mitä teen, kun epäilen lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa?

Lääkäreillä on muita ammattilaisia paremmat mahdollisuudet tunnistaa lapset, jotka ovat kohdanneet vammoja aiheuttavaa väkivaltaa. Tästä huolimatta väkivalta jää usein havaitsematta. Duodecim 2022;138(20):1789-95. E. Nikkola, M. Joki-Erkkilä, T. Laajasalo. Lue lisää Mitä teen, kun epäilen lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa?

Child Sexual Abuse: Empirical Research on Understanding and Helping Victims and Offenders

Child sexual abuse is a global problem with multiple long-term adverse effects and public health consequences. Forensic and Legal Psychology, a section of the journal Frontiers in Psychology, vol 13, 2022. T. Laajasalo, N. Ellonen, R. Horselenberg, C. Izura, N. Wager. Lue lisää Child Sexual Abuse: Empirical Research on Understanding and Helping Victims and Offenders

Askeleita kohti lapsiin kohdistuvan väkivallan riskiarvioinnin työkalua – kartoittava katsaus lapsiin kohdistuvan väkivallan riskitekijöistä

Kuvaus lapsiin kohdistuviin väkivaltaepäilyihin liittyvän riskiarvioinnin tilanteesta. LASTA -taustatietolomakkeen kehittämisprosessi. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(4), 2021. T. Leppäkoski, T. Laajasalo, J. Mäkelä, R. Rajala, E. Paavilainen. Lue lisää Askeleita kohti lapsiin kohdistuvan väkivallan riskiarvioinnin työkalua – kartoittava katsaus lapsiin kohdistuvan väkivallan riskitekijöistä

Lapseen kohdistuva väkivalta – keskiössä lasten traumaperäisten oireiden ehkäisy ja hoito

Yleisimmin väkivaltakokemuksiin kytkeytyvä diagnoosi on traumaperäinen stressihäiriö, jonka hoitoon kehitetyistä menetelmistä on vakuuttavaa tutkimusnäyttöä. T. Laajasalo, K. Peltonen. Kasvun tuki 1/2021 (pdf). Lue lisää Lapseen kohdistuva väkivalta – keskiössä lasten traumaperäisten oireiden ehkäisy ja hoito

Gatekeeping by Allegations: An Examination of Verified, Unfounded, and Fabricated Allegations of Child Maltreatment Within the Context of Resist and Refusal Dynamics

Allegations of child abuse in custody disputes pose particular challenges to child protection authorities, family law professionals and courts. M. Saini, T. Laajasalo, S. Platt. Family Court Review 58(2):417–431, 2020. Lue lisää Gatekeeping by Allegations: An Examination of Verified, Unfounded, and Fabricated Allegations of Child Maltreatment Within the Context of Resist and Refusal Dynamics