auringonkukkia

Ajankohtaista

YK:n lapsen oikeuksien komitean suosituksista Suomelle paljon pontta tulevien vuosien työhön

YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi toukokuun lopussa Suomelle suositukset koskien lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Oheisessa vapaasti käännetyssä otteessa on nostettuna suosituksista Barnahus-työn kannalta olennaiset näkökulmat:

Komitea suhtautuu myönteisesti Väkivallaton lapsuus kansalliseen toimenpideohjelmaan (2020-2025), kansallisiin toimiin kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa (2021), Barnahus-hankkeeseen sekä seksuaalista hyväksikäyttöä koskeviin rikoslain muutoksiin, mutta on syvästi huolissaan esimerkiksi lainsäädäntökehyksen puuttumisesta, jolla varmistetaan monialainen koordinointi ja rikosoikeudellisten haastattelujen laatustandardit lapsiystävällisessä ympäristössä sekä kattavat tukipalvelut väkivallan uhreille (Barnahus) ja siitä, että kaikki lapset eivät saa erityistä tukea. Komitea kehottaa sopimusvaltiota reagoimaan kaikenlaiseen lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan kaikissa toimintaympäristöissä, muun muassa tarjoamalla riittävät henkilöstö- ja taloudelliset resurssit Väkivallaton lapsuus toimintaohjelman (2020-2025) tehokasta täytäntöönpanoa varten ja varmistamalla oikeusperusta Barnahusin poikkihallinnollisten ja lapsiystävällisten palvelujen koordinoinnille. Lisäksi komitea kehottaa sopimusvaltiota vahvistamaan ja standardoimaan Barnahusin kansallisen toimeenpanon sen varmistamiseksi, että kaikilla lapsilla, jotka ovat kaikenlaisen väkivallan, myös seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston, uhreja, on mahdollisuus saada monialaista tukea, lääketieteellistä arviointia ja traumafokusoitua hoitoa.”

Suositukset antavat vahvaa pontta tulevien vuosien työhön. Barnahus-hankkeen johtava asiantuntija Sini Stolt THL:stä kommentoi: ”Komitea on kiinnittänyt huomiota meidän näkökulmastamme olennaisiin pulmiin, jotka tulee ratkaista arjen työn helpottamiseksi. Yksi näistä on monialaisen tiedon muodostaminen osana esitutkintaa, mikä liittyy suoraan hankkeessa kehitettyyn LASTA-seula -malliin. Barnahus-toiminnalle on vahva tuki YK:n lasten oikeuksien komitealta. Tämä on meille tärkeä selkänoja. He ovat nostaneet kehittämisen kannalta olennaisia asioita suosituksiin.”

Lue täältä kokonaisuudessaan komitean englanninkieliset suositukset yleissopimuksesta (pdf)

Barnahus-hanke neljä vuotta!

Barnahus-hanke 4 vuotta

Barnahus-hanke on toiminut lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosessien tehostamiseksi ja kehittänyt väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa jo neljän vuoden ajan. Ohessa kuluneen vuoden terveisiä ja onnistumisia aluehankkeiltamme:

OYSin Barnahus-hankkeessa saatiin alkuvuodesta julkaistua selvitys koira-avusteisen työskentelyn mahdollisuuksista oikeuspsykologisessa kontekstissa ja pilotti on kerännyt huomiota aina ulkomaita myöten.

Tays-alueen Barnahus-tiimi iloitsee saamastaan palautteesta: ”Olette auttaneet rakentamaan turvallisempaa lastensuojelua!”

KYSin oiPsy-yksikössä ja hanketyössäkin kuluneena vuonna onnistumisia on saatu kokea moniammatillisessa tekemisessä. Kukaan ei ole mestari kaikessa, mutta jokainen on hyvä jossain, joten yhdessä olemme enemmän!

Länsi-Suomen yta-alueen Barnahus-hanke on jalkauttanut Barnahus-tutkintapäivää Kaarinan perhekeskukseen. Uusi työtapa mahdollistaa lapsen ja vanhempien kuulemisen yhden päivän aikana lapsiystävällisissä ja perhettä lähellä olevissa tiloissa sekä psykososiaalisen tuen tarjoamisen.

Barnahus projektet vid Österbottens välfärdsområde värnar den svenska servicen i området och lyfter fram frågan även i samarbetet med andra regioner. Alueen Barnahus-tiimi on osallistunut muun muassa alueellisten hoitopolkujen kehittämiseen.

HUS-tiimi on työstänyt muiden alueen ammattilaisten kanssa materiaaleja, jonka avulla voi kertoa perheille, mitä väkivaltaepäilyn selvittelyssä tapahtuu.

Iloitsemme kaikesta hyvästä työstä, jota vuoden aikana on saatu aikaan ja Barnahus-työ jatkuu intensiivisenä tulevatkin vuodet.

Barnahus.fi sivuilla saatavilla tuoreita ohjeistuksia terveydentilan arvioimiseksi lapsiin kohdistuvissa väkivaltaepäilytilanteissa

Oheinen materiaali on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Lapsen terveydentilan arvioiminen väkivaltaepäilyn yhteydessä – Ohjeistus terveydenhuollon ammattilaisille perusterveydenhuoltoon:

Ohje antaa neuvoja tilanteisiin, joissa perusterveydenhuollon ammattilainen kohtaa lapsen tai nuoren, jonka epäillään joutuneen väkivallan uhriksi. Ohjeen ovat laatineet Barnahus-hankkeen aluekoordinaattoreinakin työskentelevät lääkärit Minna Joki-Erkkilä, Eeva Nikkola ja Tiina Tenhunen.

Suositus lääkäreille haitan arvioinnista alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten epäilyissä:

Suositus on tarkoitettu 0–17-vuotiaille koituneen haitan yksilölliseen arviointiin tilanteissa, joissa seksuaalirikosepäily on saanut tukea poliisin esitutkinnassa. Suositus käsittelee haitan arviointia psyykkisten haittojen näkökulmasta. On kuitenkin huomioitava, että mahdollinen fyysinen ja psyykkinen haitta muodostavat kokonaisuuden, jossa fyysinen ja psyykkinen eivät ole selkeästi toisistaan erotettavissa. Suositus on suunnattu lasten ja nuorten parissa työskenteleville lääkäreille. Lisäksi suosituksen ohessa on saatavilla myös lomake: Lääkärinlausunto haitan arvioimiseksi alaikäiseen kohdistuneen seksuaalirikoksen epäilyssä.

Suosituksen ovat laatineet Maria Peltolan johdolla Riittakerttu Kaltiala, Hanna Lahtinen, Ilona Luoma ja Kaija Puura. Lääkärinlausuntolomakkeen on laatinut Hannu Mogk.

Yllä mainitut materiaalit löytyvät kaikki sivulta: barnahus.fi/ammattilaisten-osaaminen/

Järjestämme syyskuussa tähän liittyen tilaisuuden, joka kannattaa jo merkitä kalenteriin: 13.9.2023 klo 8.30-11: Julkaisutilaisuus: Suositus lääkäreille haitan arvioinnista alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten epäilyissä.

OYS-alueen uudessa toimintaohjeessa paljon hyödyllistä tietoa väkivaltaepäilyn tilanteeseen lasten ja perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille

OYS-aluehankkeessa on tuotettu toimintaohje lapseen tai nuoreen kohdistuneen väkivaltaepäilyn heräämisen tilanteisiin. Se on suunnattu terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, opetustoimessa, varhaiskasvatuksessa ja nuorisopalveluissa työskenteleville sekä muille lasten tai lapsiperheiden kanssa toimiville ammattilaisille. Ohje on laadittu yhteistyössä Barnahus-hankkeen ja eri viranomaisten kanssa ja se sisältää paljon hyödyllistä ja konkreettista tietoa väkivaltaepäilytilanteista ja niissä toimimisesta.

Tutustu toimintaohjeeseen täällä.

Toimintaohjeen kansikuva
Kuva: Toimintaohjeen kansi.

Vierailimme Latviassa tutustumassa paikalliseen Barnahus-toimintaan

Kuvassa (vasemmalta oikealle) Laura Ledina (Head of Barnahus in Latvia), Anna Kotiranta, Ilze Berzina (Barnahus project manager) ja Eeva Nikkola

Riikaan on elokuussa avautumassa Latvian ensimmäinen Barnahus. Latvialaiset kävivät viime vuonna tutustumassa Suomen Barnahus-toimintaan ja kutsuivat nyt vastavierailulle lastenlääkärit Eeva Nikkolan, joka toimii Barnahus-aluekoordinaattorina HUS YTA-alueella sekä Anna Kotirannan HUS Uudesta lastensairaalasta.   

“Saimme kunnian olla ensimmäiset vierailijat uusissa Barnahusin tiloissa. Osallistuimme myös seminaariin, jossa esiteltiin ja suunniteltiin Barnahusin toimintaa ja erityisesti somaattisten tutkimusten järjestämistä. Tapasimme kollegoita Riian lastensairaalasta ja pääsimme kierrokselle sairaalan vasta remontoituihin tiloihin”, Eeva Nikkola kertoo ja toivoo antoisan yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa. 

Hanketyöntekijäesittelyssä: Anu Aromäki-Stratos, TYKS

Anu Aromäki-Stratos
Kuva: Anu Aromäki-Stratos

Hei! Olen Anu Aromäki-Stratos ja psykologian tohtori. Olen toiminut Åbo Akademissa tutkijana ja tuntiopettajana, jonka jälkeen päädyin kliiniseen työhön erityisammattikouluun opiskelijahuollon esimieheksi ja psykologiksi. Sieltä sain vankan pohjan erityisnuorten kanssa toimimisesta, mistä on ollut valtavasti apua nykyisessä työssäni TYKSin lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Barnahus-hankkeessa keskeisin tehtäväni on moniammatillisen yhteistyön kehittäminen, vahvistaminen ja Barnahus-päivän pilotoiminen Turun poliisin, lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian, syyttäjän, lastensuojelun ja Kaarinan perhepalvelujen kanssa. Tämä tarkoittaa, että olen mukana koordinoimassa ja järjestämässä kuulemispäivää Kaarinan perhekeskuksessa, jossa perheen sisäisiä epäilyjä selvitetään kuulemalla lapsi tai lapset sekä heidän huoltajat saman päivän aikana. Keskeinen roolini on haastatella lapsi tai lapset, toimia poliisin työparina ja seurata vanhemman kuulustelua ja olla mukana loppukeskustelussa viranomaisten ja vanhempien kanssa. Barnahus-päivä antaa kaikille toimijoille uusia näkökulmia ja selkeyttää käsitystä lapsen ja perheen tilanteesta.

Olen iloinen, että saan olla mukana kehittämässä tapaa, jolla voidaan nopeuttaa lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä, varsinkin kun esitutkintalakiin on tulossa muutoksia.

 

Tulevat Barnahus-hankkeen järjestämät tilaisuudet:

13.9.2023 klo 8.30-11: Julkaisutilaisuus: Suositus lääkäreille haitan arvioinnista alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten epäilyissä. Lisätietoa luvassa pian!

15.9.2023 klo 9-12: Julkaisutilaisuus THL:n Ohjaus-dokumentista: Lasten ja nuorten oikeuspsykologian ja -psykiatrian yksiköiden toiminta ja toiminnan periaatteet Suomessa. Lisätietoa luvassa pian!

3.10.2023 klo 12-16: Nuoret ja seksuaaliväkivalta -aiheinen koulutus ja työpaperin julkaisutilaisuus. Tilaisuudessa tulossa esimerkiksi puheenvuoro Norjasta siitä, miten he auttavat nuoria pääsemään eroon haitallisesta seksuaalikäyttäytymisestä. Lisätietoa tulossa pian! Tilaisuus myös tallennetaan ja tallenne lähetetään ilmoittautuneille.

Muut tilaisuudet:

15.11.2023 klo 8.30-15.30: Pelastakaa Lasten Nettivihjeen vuosittainen lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa käsittelevä seminaari, tänä vuonna aiheena: Tunnista ja turvaa – Tutkimusten ja käytännön näkökulmia lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Ilmoittautuminen 8.11.2023 mennessä Aluehallintoviraston tapahtumasivulta

Tuoreita lapsiin ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä julkaisuja:

Barnahus-verkkokoulu on käytettävissänne! Saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Barnahus-verkkokoulu

Maksuton Barnahus-verkkokoulu soveltuu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Erityisesti se on suunnattu  sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille. Tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lapsiin… Lue lisää Barnahus-verkkokoulu

Tutustu myös julkaisuihimme:

Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Lue tästä Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Lue tästä Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Lue tästä Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Suunnitelma lapsen edunvalvonnan kehittämisestä valtakunnallisesti rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa (Julkari)

Lue tästä

Lastensuojelun sosiaalityö ja lapsiin kohdistuva väkivalta : Pilottikoulutuksen kokemuksia ja osaamistarpeiden analyysi tutkimustiedon valossa (Julkari)

Lue tästä

Lisää Barnahus-hankkeen julkaisuja löydät osoitteesta https://barnahus.fi/julkaisut/

Seuraava kirje ilmestyy elokuussa 2023. Barnahus-hanke toivottaa kaikille aurinkoista kesää!

Vinkkejä, ideoita, palautteita ja kehittämistoiveita otetaan mielellään vastaan palautelomakkeen kautta.

Peruuta kirjeen tilaus tai ilmoita muuttuneista yhteystiedoista (Webropol).