Suositus lääkäreille haitan arvioinnista alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten epäilyissä

Suositus lääkäreille haitan arvioinnista alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten epäilyissä (pdf, 439 kt)
Maria Peltola, Riittakerttu Kaltiala, Hanna Lahtinen, Ilona Luoma, Kaija Puura.

  • Suositus on tarkoitettu 0–17-vuotiaille koituneen haitan yksilölliseen arviointiin tilanteissa, joissa seksuaalirikosepäily on saanut tukea poliisin esitutkinnassa. 
  • Suositus käsittelee haitan arviointia psyykkisten haittojen näkökulmasta. On kuitenkin huomioitava, että mahdollinen fyysinen ja psyykkinen haitta muodostavat kokonaisuuden, jossa fyysinen ja psyykkinen eivät ole selkeästi toisistaan erotettavissa.
  • Suositus on suunnattu lasten ja nuorten parissa työskenteleville lääkäreille.
  • Lomake: Lääkärinlausunto haitan arvioimiseksi alaikäiseen kohdistuneen seksuaalirikoksen epäilyssä

Lapsen terveydentilan arvioiminen väkivaltaepäilyn yhteydessä (pdf, 618 kt)
Minna Joki-Erkkilä, Eeva Nikkola, Tiina Tenhunen.

  • Ohje antaa neuvoja tilanteisiin, joissa perusterveydenhuollon ammattilainen kohtaa alaikäisen lapsen tai nuoren, jonka epäillään joutuneen väkivallan uhriksi.
  • Terveydenhuollon ammattilaiset voivat kohdata väkivallan tai sen epäilyn kohteeksi joutuneita lapsia ja nuoria monissa yhteyksissä. Osa tilanteista on lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tiedossa ennalta, osa tulee vastaan yllättäen. Kaikissa tilanteissa toimimista helpottaa, jos ammattilaisella on ennalta mietittynä joitain perusperiaatteita ja toimintatapoja.