Helsingin ja Uudenmaan yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelta (HYKS)