Lapseen kohdistuva väkivalta – keskiössä lasten traumaperäisten oireiden ehkäisy ja hoito

 • Lapseen kohdistuva väkivalta on yhteiskunnassamme edelleen ongelma, vaikka esiintyvyys on
  viime vuosikymmeninä vähentynyt.
 • Väkivallan ehkäisyllä ja sen seurausten hyvällä hoidolla on kansanterveydellistä merkitystä.
 • Yleisimmin väkivaltakokemuksiin kytkeytyvä diagnoosi on traumaperäinen stressihäiriö,
  jonka hoitoon kehitetyistä menetelmistä on vakuuttavaa tutkimusnäyttöä.
 • Interventioita tulisi kehittää enemmän lapsen yksilöllisiä vahvuuksia ja riskitekijöitä huomioiviksi.
  Menetelmien vaikuttavista komponenteista tulisi saada enemmän tietoa.
 • Traumafokusoituneet menetelmät tulee implementoida harkiten ja huolella, kuten muutkin
  psykososiaaliset menetelmät ja hoitomuodot.

Kirjoittajat

Taina Laajasalo
Kirsi Peltonen

Laajasalo, T. & Peltonen, K. (2021). Kasvun tuki 1/2021