CFTSI on lyhyt 4–6 tai 5–8 käyntikerran malli, joka sopii erityyppisiä traumaattisia kokemuksia edeltävän 1-1,5 kuukauden aikana kokeneille tai väkivaltatraumasta kertoneille lapsille. Menetelmään sisältyy lapsen ja perheen jatkohoidon tarpeen arviointi ja palveluohjausta. Menetelmä sopii 7–18-vuotiaille lapsille. 

Menetelmän tavoitteena on

  • lapsen oireiden arviointi validoiduilla menetelmillä,
  • traumanjälkeisten stressioireiden vähentäminen ja ennaltaehkäisy muun muassa psykoedukaation ja stressinhallinnan opettamisen keinoin,
  • vanhemman ja lapsen kommunikaation parantaminen sekä
  • vanhemman tukeminen, jotta tämä kykenisi puolestaan tukemaan lasta.