Sisä-Suomen monialaisen tukirakenteen malli:

Sisä-Suomen alueella on laadittu monialaisen tukirakenteen malli alueen ammattilaisille, jonka tehtävänä on tarjota konsultaatiotukea erilaisissa vaativissa lapsiin kohdistuneissa väkivaltaepäilytilanteissa. Tällä hetkellä tukirakennemalli on käytössä jokaisella Sisä-Suomen yhteistyöalueella (Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa). Lisätietoja tukirakenteesta, alueelliset yhteyshenkilöt, tukirakenteen kirjaamispohjan sekä virka-apupyynnön nimelliseen tukirakennekäsittelyyn löydät alla olevista linkeistä.


Alueen muut toimintaohjeet ja materiaalit:

Ohjeita sosiaalitoimelle lapsen tai nuoren haastattelemiseksi (122 kt)

Miten toimia, kun lapsi kertoo väkivallasta (239 kt)

Ohjeita lasten välisten seksuaalitilanteiden selvittämiseen (200 kt)

Barnahus-satelliitti Etelä-Pohjanmaalla

Tulevia koulutuksia Sisä-Suomen yhteistyöalueella: