Väkivaltatutkimus halki tieteiden kentän II 23.10.2023 -seminaarin tallenteet

Aloitussanat

Joonas Peltonen, yksikönpäällikkö, Erityispalvelut, THL

Kansainväliset mallit lähisuhdesurmien selvittämisessä

Sirpa Koskela, ylikonstaapeli, Helsingin poliisilaitos

Tutkimustoiminnon mahdollisuudet ja haasteet naisiin kohdistuvien parisuhdesurmien kohdalla

Karoliina Suonpää, tutkijatohtori, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto

Paneelikeskustelu

Joonas Peltonen, yksikönpäällikkö, Erityispalvelut, THL (juontaja)
Kai Valonen, johtava tutkija, Onnettomuustutkintakeskus
Pekka Heikkinen, poliisitarkastaja, Poliisihallitus
Sirpa Koskela, ylikonstaapeli, Helsingin poliisilaitos
Karoliina Suonpää, tutkijatohtori, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto
Pia Wahlsten, oikeuslääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Interventio naisten lähisuhdeväkivallan käytön vähentämiseksi

Pia Keiski, TtT, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Rikostaustaisten naisten kokemukset väkivallan tekijänä ja kokijana

Ulla Salovaara, yliopistolehtori, Lapin yliopisto, yliopistotutkija, RITA-hanke, Jyväskylän yliopisto

Lapsiuhritutkimus- lasten ja nuorten väkivaltakokemusten muutokset 2013–2022

Laura Mielityinen, tutkija, Tampereen yliopisto

Vammaiset henkilöt lähisuhdeväkivallan kokijoina

Maria Valtokari, TtT, kehittämispäällikkö, THL

Vankien terveys ja hyvinvointi 2023 – nostoja uunituoreesta väestötutkimusaineistosta

Mika Rautanen, osastonylilääkäri, THL

Miten ACElife-hanke tutkii lapsuusajan haitallisia kokemuksia ja niiden ehkäisyä

Taina Laajasalo, oikeuspsykologian dosentti, johtava tutkija, THL

Virtuaalitodellisuus myötätunnon vahvistajana- IMAGINE CFT-VR -hanke

Marko Manninen, PsT, dosentti, psykoterapeutti, tutkimuspäällikkö, THL

Lähisuhdeväkivallan esiintyvyys psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

Essi Rovamo, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto

Keskustelu ja seminaarin päättäminen