Väkivallalle altistuminen

Suunnitelma lapsen edunvalvonnan kehittämisestä valtakunnallisesti rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa

Heikkilä, Marjukka; Rantaeskola, Satu (2022) Selvityksen kohteena oli lapsen oikeuksien toteutuminen häntä koskevassa edunvalvonnassa rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa Suomessa. Selvityksessä käytettiin...

Lue lisää Suunnitelma lapsen edunvalvonnan kehittämisestä valtakunnallisesti rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa

Lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikosepäilyn selvittely erikoissairaanhoidossa

Pahoinpitelyn vaikeusasteen arvioiminen on haastavaa. Terveydenhuollossa ei voida määrittää ­pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistöä, ja epäselvässä tilanteessa on konsultoitava poliisia. Lapseen kohdistuneen seksuaali-...

Lue lisää Lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikosepäilyn selvittely erikoissairaanhoidossa