Avaussanat

Taina Laajasalo, johtava asiantuntija, oikeuspsykologian dosentti, THL

Lapsiin kohdistuva väkivalta

Laura Korhonen, lastenpsykiatrian professori, Linköpings universitet

Trauman kohtaaminen hoitotyössä

Kirsi Peltonen, mielenterveyden psykologian dosentti, TUNI

Mitä terapeuttisia työmenetelmiä Barnahus-hanke tuo traumanhoitoon?

Johanna Pirinen, psykologi, psykoterapeuttikouluttaja, Barnahus-hanke, TYKS
Aino Juusola, psykologi, sertifioitu TF-KKT kouluttaja, PROMISE3-terapiakoordinaattori, THL
Sini Vehkaoja, psykologi ja hoito-koordinaattori, Barnahus-hanke, HUS

Paneeli