Vaikutus huolta pitävän aikuisen tunteisiin ja ajatuksiin

Traumakokemuksen jälkeen aikuinen voi:

 • Huomata samoja traumaoireita kuin lapsella tai nuorella
 • Olla hyvin huolestunut lapsesta, itsestään, omasta tai lapsen selviytymisestä
 • Huomata, että on ylivirittynyt tai keho on jännittynyt koko ajan.
 • Olla hyvin ahdistunut ja pinna voi olla kireällä.
 • Huomata, että lapsen kertomat traumatapahtumasta tunkeutuvat väkisin mieleen.
 • Aikuinen saattaa syyttää itseään lapsen kokemasta traumasta, syyttää itseään siitä, että hänen olisi pitänyt voida estää tapahtunut tai hänen olisi pitänyt osata aikaisemmin ymmärtää, mitä on tapahtunut.
 • Huomata, että hänellä on suuri tiedon tarve tai hän voi kieltäytyä täysin puhumasta siitä, mitä on tapahtunut.
 • Huomata olevansa itkuinen ja alakuloinen. Voi ilmetä mielialan laskua, asiat, jotka aikaisemmin tuottivat mielihyvää eivät enää kiinnosta, vaikeutta suunnitella tulevaisuutta.
 • Voi myös lapsen tavoin pyrkiä välttelemään kaikkea, mikä muistuttaa traumatapahtumasta.
 • Huomata, että hänen on vaikea keskittyä tekemään tavallisia arjen asioita, vaikea keskittyä töiden tekoon.
 • Huomata, että hänen on vaikea oppia uusia asioita tai muistaa asioita.
 • Huomata, että hänen on vaikea nukkua tai nukahtaa.
 • Haluta suojata lasta jatkossa kaikelta ja hän voi toimia hyvin korostuneen suojelevasti.
 • Huomata, että hänellä ilmenee voimakkaita pelkoja esimerkiksi somaattisista oireista tai siitä, että trauma tapahtuisi uudelleen.
 • Huomata, että hänellä on aggressiivisia ajatuksia tekijää kohtaan.

Traumaattinen kokemus voi siis vaikuttaa käyttäytymiseen ja mielialaan monella eri tavalla. Nämä muutokset ja reaktiot saattavat hämmentää ja aiheuttaa pelkoa. On hyvä muistaa, että reaktiot liittyvät koettuun traumaattiseen tapahtumaan ja ovat täysin ymmärrettäviä. Tunteet tai ajatukset eivät ole vaarallisia, vaikka ne aiheuttaisivatkin kehossamme voimakkaan reaktion. Näitä reaktioita voi oppia säätelemään. On myös tavallista, että ei reagoi mitenkään traumaattisiin kokemuksiin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kokemus olisi vähäpätöinen asia, vaan jokainen reagoi omalla tavallaan ja reaktiot saattavat tulla vasta viiveen jälkeen. Ei ole yhtä oikeaa tapaa reagoida.