Lapsen ja nuoren seksuaalinen käytös

Lapsen huolestuttavan seksuaalisen käytöksen ymmärtäminen ja käsitteleminen

Kiinnostus erilaisia asioita kohtaan, myös seksuaalisuuteen liittyviä, on luonnollinen osa lapsen kehitystä. Lapsia usein kiinnostaa muun muassa oma ja toisen keho, alastomuus ja tutkivat leikit, joissa näihin kiinnostaviin asioihin voi tutustua. On täten tavallista, että lapsi leikkii, esittää kysymyksiä, katsoo ja koskettelee kehoaan ja suhtautuu uteliaasti eroihin omassa ja muiden lasten kehoissa. Tämä auttaa lasta tutustumaan kehittyvään kehoonsa ja samalla perheen ja ympäröivän kulttuurin seksuaalista käyttäytymistä koskeviin sääntöihin ja odotuksiin. Lisäksi lapsi harjoittelee seksuaaliseen kehitykseen liittyviä tunteita, kuten tykkäämistä, läheisyyttä, mielihyvää.

Joskus lapsuuden seksuaalinen käyttäytyminen kuitenkin kuvastaa jotain muuta kuin tavallista uteliaisuutta. Joskus lapsi on voinut altistua seksuaaliselle materiaalille, jolloin lapsen voi olla vaikea olla ajattelematta seksuaalisia aiheita. Joskus lapsi koskettelee sukuelimiään pakonomaisesti tai julkisesti, yrittää toistuvasti saada muita lapsia mukaan seksuaalisiin tekoihin tai yrittää pakottaa muita lapsia tekemään asioita, jotka ovat heistä epämukavia. Tällöin käytös on usein sekä lasta itseään että ympäristöä häiritsevää, eikä lapsi pysty kehotuksista huolimatta lopettamaan. Käytös on tällöin usein myös ilotonta ja siitä puuttuu spontaanius. Tällöin puhutaan yliseksuaalisesta oireilusta, johon lapsi tarvitsee apua.

Yliseksuaalista oireilua voi esiintyä monista eri syistä. Joidenkin lasten seksuaalisen käyttäytymisen ongelmat saattavat johtua siitä, että he ovat kokeneet seksuaaliväkivaltaa, tai he ovat nähneet tai kuulleet aikuisten seksikäyttäytymistä, joka ylittää heidän kykynsä käsitellä asiaa. Joillakin lapsilla seksuaalisen käyttäytymisen ongelmat voivat liittyä yleisempiin itsehillinnän ja impulssikontrollin ongelmiin.

Jos lapsella on ollut traumaattisia seksuaalisia kokemuksia, niiden toistaminen muiden kanssa, joko yhteisymmärryksessä tai pakottamalla, voi olla reaktio hyväksikäyttöön. Joidenkin kohdalla huolestuttava käytös taas voi olla niitä harvoja tapoja, joilla lapset ovat oppineet osoittaman läheisyyttä ja yhteyttä muihin.  

Miten reagoida ja auttaa, kun lapsen seksuaalinen käytös huolestuttaa?

Lapsen vanhemmalle tai muulle läheiselle voi olla hyvin hämmentävää ja stressaavaa nähdä lapsen käyttäytyvän tavoilla, jotka ovat hänen ikätasolleen sopimattomia ja saattavat vahingoittaa lasta itseään tai muita lapsia. Vaikka halu auttaa ja saada käytös loppumaan välittömästi on usein vahvaa, rauhallinen suhtautuminen on tärkeää ja se rauhoittaa myös lasta.

Tilanteissa, joissa lapsi ei hallitse käytöstään, hän tarvitsee aikuisen asettamia lempeitä rajoja, ei rangaistusta tai hyvin tunteikasta reaktioita. Lasta voi ohjata jämäkästi pois käytöksestä ja selittää lapselle, miksi näin toimitaan. Lasta ei tule syyllistää, vaan pyrkiä etsimään keinoja käytöksen hillitsemiseen. Lapsen huolestuttavien oireiden äärelle ei kannata jäädä yksin, vaan apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä. Esimerkiksi perheneuvoloita voi konsultoida matalalla kynnyksellä.

Lapsi tarvitsee oikeaa tietoa asioista, kuten kehon rajoista, omista ja muiden oikeuksista, turvataidoista sekä ymmärrystä omista reaktioistaan sekä siitä, että on keinoja hallita käytöstä ja apua on tarjolla tarvittaessa. Lasta voi ohjeistaa muun muassa siitä, millainen kosketus on sopivaa. Jos lapsi rikkoo jonkun yksityisyyden rajoja tai koskee toista tavalla, joka ei ole sopivaa, voi sanoa tiukasti ja rauhallisesti, että toisen koskeminen sillä tavalla ei ole sopivaa, ja pyydä lasta lopettamaan. Älä huuda, uhkaile tai häpäise lasta. Monet lapset noudattavat selkeitä ja johdonmukaisia rajoja, jolloin ongelmallinen käytös vähenee. 

Kerro lapselle turvataidoista ja kolmen kohdan säännöstä: Sano Ei, poistu paikalta ja kerro turvalliselle aikuiselle, mikäli joudut uhkaavaan tai hämmentävään tilanteeseen, tai joku esimerkiksi pyrkii koskemaan sinua sopimattomasti.

Lapset, joiden seksuaalinen käytös sisältää pakottamista, satuttamista tai väkivaltaisia sisältöjä, tarvitsevat vahvaa ohjausta ja heitä pitää tukea leikeissä muiden lasten kanssa, eikä antaa leikkiä pitkiä aikoja suljettujen ovien takana. 

Voit tarkkailla, laukaisevatko jotkin tietyt asiat lapsen seksuaalisen käytöksen, esimerkiksi tietyt paikat tai toiminnat.

Ole tietoinen myös omista tunteistasi. Kyseessä on herkästi tunteita herättävä huoli. Jos olet kiihtynyt, vihainen tai stressaannut, varmista ensin, että kykenet pysymään rauhallisena ennen lapsen tukemista.

Pidä kiinni arjen rutiineista, sillä se tuo lapsen maailmaan turvaa, järjestystä ja ennustettavuutta. 

Seksuaalisen kaltoinkohtelun vaikutus nuoren seksuaalisuuteen

Kiinnostus erilaisia asioita kohtaan, myös seksuaalisuuteen liittyviä, on luonnollinen osa nuoren kehitystä. Jokainen etenee seksuaalisuuteen tutustumisessa omalla tavallaan ja omassa tahdissa. Yksi tapa tutustua omaan kehoon on itsensä koskettelun kautta tai esimerkiksi katsomalla ja tutkimalla itseään peilin kautta. Lisäksi nuoruudessa harjoitellaan seksuaaliseen kehitykseen liittyviä tunteita, kuten tykkäämistä, ihastumista, läheisyyttä, mielihyvää.

Onkin tärkeä muistaa, että jokainen saa itse valita, miten haluaa osoittaa ihastumista ja välittämistä ja toisaalta saa päättää, miten haluaa itseään kosketeltavan tai kohdeltavan. Jokainen siis saa päättää omasta kehostaan ja näistä on tärkeä voida keskustella mahdollisen seurustelukumppanin kanssa.

Silloin, kun nuoren itsemääräämisoikeutta on rikottu ja nuori on kohdannut seksuaalista kaltoinkohtelua tai väkivaltaa, voi tämä vaikuttaa nuoren käsitykseen siitä, miten häntä saa kohdella. Seksuaalisen kaltoinkohtelun tai väkivallan vuoksi nuori saattaa ajatella, että hänellä ei olisi oikeutta asettaa rajoja suhteessa omaan kehoon.

Toisaalta trauma voi vaikuttaa myös siihen, että me kaipaamme kovasti muiden läheisyyttä ja hyväksyntää ja saatamme hyväksyä muilta sellaista huomiota, jota emme tavallisesti hyväksyisi ja tämä huomio voi olla nuorta epäkunnioittavaa, kuten seksiin pakottamista, seksiin suostumista tai väkisin koskettelua. Lisäksi läheisyyden kaipuu voi myös johtaa siihen, että hakeudumme useiden eri ihmisten läheisyyteen ja meillä on useita eri seksikumppaneita.

Läheisyyden tarve on luonnollinen ja tärkeä jokaiselle meille. Tällaisessa käyttäytymisessä piilee kuitenkin riski sille, että tulee uudelleen kaltoinkohdelluksi. Onkin tärkeä muistuttaa itseä siitä, että sinulla on oikein saada läheisyyttä toiselta ilman, että sinun omia rajoja rikotaan tai joudut tekemään jotain sellaista vastineeksi, mitä et haluaisi. Sinä olet arvokas ja tärkeä juuri sellaisena kuin sinä olet.