Opiskeluhuoltopalvelujen rooli lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa väkivaltaepäilyissä – toimintamahdollisuudet tutuiksi! 17.2.2022 webinaarin tallenteet

Alkupuheenvuoro

Taina Laajasalo, Barnahus-hankkeen johtava asiantuntija, THL

Miten väkivalta näkyy kouluterveyskyselyiden tuloksissa?

Jenni Helenius, kehittämispäällikkö, THL

Näkökulmia väkivallan ilmituloon kouluympäristössä

Taina Laajasalo, Barnahus-hankkeen johtava asiantuntija, THL

Ilmoitusvelvollisuus ja siihen liittyvät haasteet

Julia Korkman, oikeuspsykologian dosentti, HUS ja Barnahus-hanke

Yhteistyö vanhempien kanssa

Essi Julin, Barnahus-hankkeen erikoissuunnittelija, THL

Palveluiden arjen näkökulma

Johanna Jahnukainen, kehittämispäällikkö, THL
Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, THL

Paneelikeskustelu opiskeluhuoltopalveluista lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa väkivaltaepäilyissä

Loppupuheenvuoro

Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, THL