Uskalla nähdä – lapsiin kohdistuvan henkisen väkivallan tunnistamisen ja puuttumisen haasteet ammattilaisten silmin

Tutkimuksesta tiiviisti 28/2022

Paasivirta, Annukka; Holmi, Laura; Ståhlberg, Miia; Laajasalo, Taina

Lapsiin kohdistuvan väkivallan ja kaltoinkohtelun keskeisimmistä muodoista on henkinen väkivalta vähiten tunnistettu ja vähiten huomioitu (Brassard, Hart & Glaser 2020). Lapseen kohdistuvaa henkistä väkivaltaa ovat toistuvat toimintatavat tai yksittäiset vakavat tilanteet, joissa lapsesta huolta pitävä aikuinen laiminlyö lapsen tunne-elämän, hoivan ja huolenpidon tarpeet ja viestittää lapselle tämän olevan arvoton, viallinen, ei rakastettava, ei haluttu tai uhattu (American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC) 2017). Henkinen väkivalta voi siis olla sekä aktiivista toimintaa ja käyttäytymistä että toimimatta jättämistä.