Edunvalvojan sijaisen tehtävä on varmistaa lapsen erityiskohtelu koko rikosprosessin aikana, esitutkinnasta pääkäsittelyyn saakka. Edunvalvojan sijaista voisi kuvata eräänlaiseksi lapsen äänenä prosessissa.

Vuoden 2008 alussa voimaan tulleen Lastensuojelulain myötä vahvistettiin lapsen oikeuksia osallisuuteen, kuulluksi tulemiseen ja mielipiteen ilmaisuun. Lastensuojelulain 22 §:n mukaan lapselle tulee määrätä edunvalvoja, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja samalla edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi.

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän velvollisuutena on huolehtia siitä, että lapselle lastensuojeluasiassa haetaan edunvalvojaa silloin kun hakemisen edellytykset täyttyvät. Puolestaan ETL 4 luvun 8 §:n mukaan tuomioistuimen on määrättävä lapselle edunvalvoja esitutkintaa varten, jos on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja tai muu laillinen edustaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja jos se ei ole selvästi tarpeetonta. Poliisi hakee käräjäoikeudelta edunvalvontamääräystä. (Poliisin käsikirja)

Lue lisää:

Suunnitelma lapsen edunvalvonnan kehittämisestä valtakunnallisesti rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa