Väkivaltaa kokeneiden lasten auttamiseen myönnettiin 1 900 000 euroa valtionavustusta

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 1 900 000 euroa valtionavustusta Barnahus-mallin kehittämiseen ja jalkauttamiseen vuodelle 2024.

Vuonna 2019 käynnistynyttä Barnahus-hanketta on edistetty vuosina 2019–2023 alueellisilla kehittämishankkeilla yliopistosairaaloiden yhteistoiminta-alueilla, joilla on lakisääteinen velvoite lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ja fyysisen väkivallan tutkimiseen.

Barnahus-mallin tavoitteena on tehostaa lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeiden lasten tukea ja hoitoa. Barnahus-mallin avulla autetaan väkivaltaa kokeneita lapsia ja nuoria mahdollisimman lapsiystävällisesti.

Valtionavustusta haki yhteensä viisi yliopistollista sairaalaa ylläpitävää hyvinvointialuetta. Avustusta myönnettiin jokaiselle hakijalle, eli Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueille sekä HUS-yhtymälle. Kyseessä ei ole kertaluontoinen hanke, vaan tavoitteena on vakiinnuttaa toimintamalli osaksi palvelujärjestelmää.

Suomessa toimii tällä hetkellä viisi lasten ja nuorten oikeuspsykologian ja -psykiatrian yksikköä, jotka toimivat Barnahus-mallin mukaisesti. Yksiköissä selvitetään lapsen kaltoinkohteluepäilyitä tilanteissa, joissa lapsen asiasta on tehty virka-apupyyntö osana poliisin esitutkintaa. Yksiköissä toimii eri alojen ammattilaisia ja niissä tehdään laajasti monialaista yhteistyötä.

Barnahus-hankkeessa myös tuotetaan ja julkaistaan maksuttomia materiaaleja lasten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Materiaalit tukevat ammattilaisia lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisessa sekä lasten tarpeisiin vastaavan tuen, hoidon ja suojelun järjestämisessä.

Tiedote, sosiaali- ja terveysministeriö, 22.2.2024