Laajasalo, Taina; Ellonen, Noora; Horselenberg, Robert; Izura, Cristina; Wager, Nadia (2022). Child Sexual Abuse: Empirical Research on Understanding and Helping Victims and Offenders. Frontiers in Psychology. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.844639/full?&field=&journalName=Frontiers_in_Psychology&id=844639

Lasta-artikkeli: Leppäkoski, T., Laajasalo, T., Mäkelä, J., Rajala, R., & Paavilainen, E. (2021). Askeleita kohti lapsiin kohdistuvan väkivallan riskiarvioinnin työkalua – kartoittava katsaus lapsiin kohdistuvan väkivallan riskitekijöistä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti58(4). https://doi.org/10.23990/sa.95585

Kasvun tuki-aikakauskirjan artikkeli: Laajasalo, T. & Peltonen, K. (2021). Lapseen kohdistuva väkivalta. Keskiössä lasten traumaperäisten oireiden ehkäisy ja hoito. Kasvun tuki 1/2021 https://kasvuntuki.fi/wp-content/uploads/2021/05/kasvun-tuki-01-2021-laajasalo.pdf

Saini, M. Laajasalo, T., Platt, S. (2020). Gatekeeping by Allegations: An Examination of Verified, Unfounded, and Fabricated Allegations of Child Maltreatment Within the Context of Resist and Refusal Dynamics. Family Court Review 58(2):417-431