Perheessä tapahtuvan lapsen kaltoinkohtelun riskiolojen tunnistaminen

Joka kolmas lapsi maailmassa kärsii kaltoinkohtelusta, joka on siten maailmanlaajuinen kansanterveydellinen, ihmisoikeudellinen, moraalinen ja sosiaalinen ongelma. Vuonna 2022 julkaistu hoitosuositus on alkujaan vuonna 2008 julkaistun ja vuonna 2015 päivitetyn ”Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa” -hoitosuosituksen päivitys. Päivityksen kohteena olivat erityisesti perheessä tapahtuvan lasten kaltoinkohtelun riskitekijöiden muodostamat riskiolot sekä niiden tunnistaminen.

Hoitosuosituksessa korostuvat lasten kaltoinkohtelun varhainen tunnistaminen ja ehkäisy. Siinä tarkastellaan vanhemman tai huoltajan alle 18-vuotiaaseen lapseen kohdistamaa fyysistä ja henkistä kaltoinkohtelua, hoidon ja huolenpidon laiminlyöntiä, vanhempien välisen väkivallan ilmapiirissä elämistä ja kuritusväkivaltaa.

Hoitosuositus on laadittu kaikkien niiden ammattihenkilöiden käyttöön, jotka toimivat ja kouluttautuvat sosiaali- ja terveysalalle ja kohtaavat tai hoitavat alle 18-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään, tai vastaavat ammattihenkilöiden koulutuksesta. Sen tavoitteena on tuotetun tiedon avulla yhtenäistää ja parantaa lasten kaltoinkohtelun ja sen riskiolojen tunnistamista. Hoitosuositusta voidaan käyttää ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden sekä väkivaltatyön kehittämiseen hyvinvointialueilla.

Hoitotieteen tutkimussäätiö – Hotus: Hoitosuositus