Opas lapsenhuoltolain mukaisen sosiaalilautakunnan selvityksen laatimiseksi: Asiantuntijaryhmän suositus

October Martta ja Tervo Jaana, 2/2021

Asiantuntijaryhmä on julkaissut oppaan lapsenhuoltolain mukaisten sosiaalilautakunnan selvitysten tekemisestä. Oppaan tarkoituksena on tukea ammattilaisia selvitystyön tekemisessä ja työn kehittämisessä. Opas pyrkii tarjoamaan tutkittuun tietoon perustuvia työvälineitä ja konkreettista tukea selvitystyön eri vaiheisiin. Opas sisältää ohjeistusta myös väkivallan huomioimiseen osana selvitystyötä. Oppaassa annetaan laaja-alaisesti ohjeita lapsen osallisuuden vahvistamiseen ja keinoja eri ikäisen lapsen mielipiteen mahdollisimman hienovaraiseen selvittämiseen.