Duodecimimin katsausartikkelin kirjoittajat: Eeva Nikkola, Minna Joki-Erkkilä ja Taina Laajasalo

Lääkäreillä on muita ammattilaisia paremmat mahdollisuudet tunnistaa etenkin ne lapset, jotka ovat kohdanneet vammoja aiheuttavaa väkivaltaa. Tästä huolimatta väkivalta jää usein havaitsematta ja todennäköisesti myös tunnistettu väkivalta toisinaan ilmoittamatta. Organisaation selkeät toimintaohjeet helpottavat toimimista. Erikoisalasta riippumatta lääkärin tulisi hallita kyky esittää avoimia kysymyksiä, tunnistaa tavallisimmat väkivaltaan viittaavat vammat ja olla valmis monialaiseen yhteistyöhön.