tulppaaneja

Ajankohtaista

Tuotimme somatiikan ammattilaisille koulutuspaketin ”Lapsiin kohdistuva väkivalta – miten tunnistaa, miten toimia?

Somaattisen terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu uusi maksuton verkkokoulutuksemme sisältää lyhyitä videoita, joiden avulla somatiikan ammattilaiset oppivat tunnistamaan lapseen kohdistuvan väkivallan eri muotoja. Koulutus on suunnattu lapsia työssään kohtaaville lääkäreille (mm. yleislääkärit, lastentauteihin erikoistuvat lääkärit, päivystävät lääkärit) sekä sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille. Videoissa annetaan ohjeita lapsen kohtaamiseen ja tutkimiseen, lausunnon laatimiseen sekä viranomaisilmoitusten tekemiseen lastensuojelulle ja poliisille. Koulutuksen tavoitteena on, että somaattisen terveydenhuollon ammattilainen osaa toimia tilanteessa, jossa epäillään lapseen kohdistunutta väkivaltaa.

Koulutus on tuotettu Barnahus-hankkeessa HUSin aluetyöryhmän ja THL:n yhteistyönä.

Lue lisää koulutuksesta barnahus.fi sivuilta.

-> Koulutukseen pääset täältä (rekisteröityminen THL:n verkkokoulualustalle vaaditaan)

Somatiikan verkkokoulun osat
Ohessa näkyvät koulutuksen sisällöt teemoittain.

Järjestimme 25.4. koulutuksesta julkaisuwebinaarin, jossa kuultiin puheenvuoroja sekä koulutuksen tekijöiltä että sitä testanneelta. Apulaisylihammaslääkäri Heikki Alapulli Uudesta Lastensairaalasta HUSista kertoi, että koulutus otetaan esimerkiksi jatkossa pakolliseksi osaksi lasten hammashoidon erikoistumiskoulutusta Uudessa lastensairaalassa.

Julkaisutilaisuuden puhujat
Julkaisutilaisuuden puhujat vasemmalta oikealle: Eeva Nikkola, Terhi Solasaari, Sini Stolt ja Heikki Alapulli.

Haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret seksuaalirikoksen uhrina -webinaari keräsi ison yleisön ja paljon kiitosta monipuolisista ja asiantuntevista puheenvuoroista

Perjantaina 19.4. järjestetyssä webinaarissa käsiteltiin haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria seksuaalirikoksen uhrina monesta näkökulmasta. Teemat rajautuivat erityisesti sijaishuoltoon ja vammaisiin lapsiin. Webinaarissa luennoitiin muun muassa trauma- ja väkivaltatietoisesta sijaishuollosta, siitä miten seksuaaliväkivalta voi näkyä traumatisoituneen nuoren arjessa ja minkälaista seksuaaliväkivalta on nuorten seurustelusuhteissa. Iltapäivän osuudessa käytiin läpi vammaisten nuorten tarvitsemaa erityistä tukea kaikissa Barnahusin neljässä huoneessa (esitutkinta ja lapsen haastattelu, fyysinen terveys, lapsen suojelu, psyykkinen tuki). Lisäksi käsiteltiin sitä, miten huomioida perhe, jos lapsi elää vamman kanssa sekä vammaisten nuorten seksuaalikasvatusta ennaltaehkäisevänä työnä.

Jäikö webinaari näkemättä tai haluatko palata johonkin erityisen tärkeään puheenvuoroon tai vaikka kaikkiin niistä? Vinkkaathan kollegallekin tästä tietopaketista!

Tästä pääset Youtube-soittolistaan, josta voit katsoa kaikki webinaarin puheenvuorot.

Lapsirikostutkinnan neuvottelupäivillä käsiteltiin tänä vuonna moniammatillista väkivallan riskinarviointiin perustuvaa LASTA-mallia ja lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa

Barnahus-hanke oli mukana Poliisiammattikorkeakoulun, Poliisihallituksen ja Syyttäjälaitoksen kanssa järjestämässä vuosittaisia kansallisia lapsirikostutkinnan neuvottelupäiviä, jotka toteutuivat huhtikuussa.

Päivien aikana käsiteltiin LASTA-mallia ja erityisesti sen taustatietokartoituslomaketta tutkinnan työkaluna ja lomakkeen kehittämistä jatkoa varten. Lisäksi aiheena oli ihmiskauppa lapsiin kohdistuvina rikoksina ja erityisesti verkkovälitteisyyden näkökulmasta.

Päivillä oli noin 160 osallistujaa: lapsirikostutkintaa tekeviä poliiseja, syyttäjiä ja Barnahus-hanketyöntekijöitä ympäri Suomen. Erityisesti lapsiin kohdistuva ihmiskauppa herätti monessa uudenlaisia ajatuksia ja avasi silmät ilmiön laajuudelle. Päivät koettiin pääosin onnistuneina ja ensi vuoden neuvottelupäivien suunnittelu käynnistyy pian.

osallistujia lapsirikostutkinnan neuvottelupäivillä
Poliisiammattikorkeakoulun yliopettaja Satu Rantaeskola vetämässä ryhmätyön purkua.

Väkivallattoman lapsuuden turvaamiseen tarvitaan vahva tietopohja

THL päätösten tueksi 4/2024

THL:n päätösten tueksi -sarjan tuore julkaisu tuo esiin tarpeen turvata kattava ja laadukas tietopohja, jonka avulla voidaan muodostaa tilannekuva ja valita parhaat kehittämistoimet väkivallattoman lapsuuden edistämiseksi.

Julkaisussa esitetään toimenpide-ehdotuksia lapsiin kohdistuvan väkivallan kansallisen tietopohjan ja sen hyödyntämisen kehittämiseksi. Lisäksi esitetään toimenpiteitä, joilla turvataan keskeisimmät tietolähteet ja edistetään lasten osallisuutta tiedon tuottamisessa. Jatkossa on tärkeää määrittää Suomeen taho, joka kehittää ja koordinoi lapsiin kohdistuvan väkivallan tietopohjaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

THL Päätösten tueksi 4/2024: Väkivallattoman lapsuuden turvaamiseen tarvitaan vahva tietopohja

Lue myös:
THL-uutinen 25.4.2024 Uudet suositukset pyrkivät vahvistamaan lasten ja nuorten väkivaltaa koskevan tiedon laatua ja kattavuutta
STM-blogi 25.4.2024 Tieto auttaa torjumaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa

Terveisiä NUORI2024 -tapahtumasta Tampereelta

Allianssin NUORI2024 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestettiin Tampere-talolla 24.-25.4.2024. Barnahus-hankkeen nuorisosensitiivisiä serityöntekijöitä ja muuta hankeväkeä osallistui päiviin Barnahus-ständillä. Tapahtumassa ja ständillä kävi kova kuhina, sillä paikan päälle oli ilmoittautunut jopa 2000 osallistujaa.

Päivillä oli paljon kohtaamisia: ihmiset tulivat kysymään Barnahusin toiminnasta, osa tiesikin jo jotain. He halusivat tietää koulutuksista, julkaisuista ja Seri-tukikeskuksien yhteystiedot tuntuivat myös tulevan tarpeeseen. Samoin Barnahus-hankkeessa julkaistu Nuoren seksuaalirikoksen uhrin kohtaaminen-opas herätti kiinnostusta osallistujissa.

Päiviin osallistuneet työntekijät kertoivat verkostoituneensa myös muiden toimijoiden kanssa ja miettineensä jo yhteisiä koulutuksia. Onnistuneet päivät siis!

Barnahus-ständi Nuori2024-tapahtumassa

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohankkeessa (SOILA) haussa rahaa, jolla tuetaan lastensuojelun piirissä olevien sekä etenkin sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä

Rahoitushaku lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden aluehankkeisiin avautuu jälleen:
Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen aluehankkeiden rahoitushaku (ESR+TL 5.1.) on auki 29.4.-16.9.2024 välisen ajan Etelä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen rakennerahastoalueilla.

Lue lisää tiedotteesta: Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen: alueelliset ESR+ -kehittämishankehaut käynnistyvät huhti-toukokuussa | Hakuinfo 28.5. (rakennerahastot.fi)

tyttö katsoo maahan

Hanketyöntekijäesittelyssä: Noora Lehto, suunnittelija, Pirkanmaan hyvinvointialueen Barnahus-satelliittihanke

Noora Lehto
Kuva: Noora Lehto

Kuka olet ja mikä on taustasi?

Moikka! Olen Noora Lehto Pirkanmaan hyvinvointialueen Barnahus-satelliittihankkeesta. Barnahus-hankkeeseen hyppäsin mukaan syksyllä 2021 ja siitä asti hanketyö on vienyt minua mukanaan.

Olen koulutukseltani terveydenhoitaja YAMK. Olen työskennellyt kouluterveydenhoitajana ala- ja yläkouluilla sekä erityiskouluilla, urani alussa terveydenhoitajana myös äitiys- ja lastenneuvolassa. YAMK-tutkinnon olen suorittanut sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on lähellä sydäntäni.

Mikä on roolisi Barnahus-hankkeessa?

Työskentelen suunnittelijana Pirkanmaan hyvinvointialueen Barnahus-satelliittihankkeessa Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalla. Tehtävänäni on vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista, rakentaa toimintamalleja ja prosesseja monialaisessa yhteistyössä sekä saada Barnahus-malli juurtumaan rakenteisiin.

Mitä työaikaasi tällä hetkellä kuuluu hankkeessa?

Työviikkoni koostuvat tiimivierailuista, joissa jalkautamme Barnahus-mallia ja toimintaohjetta ammattilaisille lapseen ja nuoreen kohdistuneissa väkivaltaepäilyissä. Työviikkoihini kuuluu myös erilaisten koulutusten ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen sekä kehittämistyöryhmiin ja verkostoihin osallistuminen. Työhöni sisältyy väkivaltakonsultaatioihin vastaaminen monialaisen yhteistyön tukirakenteessa, jota pilotoimme hankkeessa. Lisäksi työhöni kuuluu tiedottamista sekä hankkeen raporttien ja lopputuotosten kirjoittamista.

Kerro joku asia, josta olet iloinen?

Olen iloinen keväästä ja valosta. Lisäksi olen iloinen siitä, että teen työtä, joka on merkityksellistä ja saan oppia koko ajan uutta.

Tulevat Barnahus-hankkeen järjestämät tilaisuudet:

22.5.2024 klo 10-15: Kansainvälisiä tuulahduksia Barnahus-maailmassa. Kielinä suomi ja englanti.

31.5.2024 klo 10-11.30: Vaikuttavuuskeskus, Hoitotyön tutkimussäätiö HOTUS ja THL:n Barnahus järjestävät verkkotilaisuuden: Lapsen kaltoinkohtelun tunnistaminen ja perheen kohtaaminen tilanteessa, jossa herää epäily väkivallasta

13.9.2024 klo 9-12 NFBO järjestää tilaisuuden: Tulevaisuus, toivo ja resilienssi. Tule kuulemaan pohjoismaisen lasten kaltoinkohtelun vastaisen järjestön (NFBO) Suomen verkoston kautta koottuihin puheenvuoroihin ja tutustu toimintaan/verkostoon! Kielinä suomi, ruotsi ja englanti.

4.11.2024 klo 9-12: järjestämme täydennyskoulutuksen: Edunvalvojan rooli rikosprosessissa: Mitä tarkoittaa edunvalvojan sijaisena toimiminen, kun edustettavan epäillään joutuneen pahoinpitelyn tai seksuaalirikoksen uhriksi?

Muut tilaisuudet:

7.5.2024 klo 9-10.15: Yhdenvertaisuusvaltuutettu järjestää webinaarin: Lapsi ihmiskaupan kohteena – mitä tuomiot kertovat? Webinaarissa esitellään yhdenvertaisuusvaltuutetun Lapsi ihmiskaupan kohteena -selvityksen keskeiset tulokset. Ilmoittaudu tästä 3.5. mennessä (Webropol).

4.6.2024 klo 8.30-9.45: THL ja NAPE järjestävät kuukausittain avoimen Väkivaltatyön kehittämisen virtuaalikahvit -verkkotapaamisen. 

SAVE THE DATE! 26.-27.11.2024 THL:n Monitieteiset lastensuojelun tutkimuspäivät: Money talks? Lastensuojelun kustannukset, vaikuttavuus ja etiikka

Tuoreita lapsiin ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä julkaisuja:

Barnahus-verkkokoulu on käytettävissänne! Suoritettavissa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Barnahus-verkkokoulu

Maksuton Barnahus-verkkokoulu soveltuu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Erityisesti se on suunnattu  sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille. Tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lapsiin… Lue lisää Barnahus-verkkokoulu

Tutustu myös julkaisuihimme:

Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Lue tästä Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Lue tästä Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Lue tästä Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Suunnitelma lapsen edunvalvonnan kehittämisestä valtakunnallisesti rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa (Julkari)

Lue tästä

Lastensuojelun sosiaalityö ja lapsiin kohdistuva väkivalta : Pilottikoulutuksen kokemuksia ja osaamistarpeiden analyysi tutkimustiedon valossa (Julkari)

Lue tästä

Lisää Barnahus-hankkeen julkaisuja löydät osoitteesta https://barnahus.fi/julkaisut/

Seuraava kirje ilmestyy toukokuussa 2024. Kiitos mielenkiinnosta!

Vinkkejä, ideoita, palautteita ja kehittämistoiveita otetaan mielellään vastaan palautelomakkeen kautta.

Peruuta kirjeen tilaus tai ilmoita muuttuneista yhteystiedoista (Webropol).