serpentiiniä

Ajankohtaista

Poliisin lapsirikostutkijoiden neuvottelupäivillä käsiteltiin Barnahus-hankkeen aikana kehitettyä työtä

Huhtikuussa olimme mukana vuosittaisilla poliisin lapsirikostutkijoiden neuvottelupäivillä, jossa tänä vuonna yhtenä keskeisenä teemana oli Barnahus-hankkeen aikana kehitetty työ. Yhteistä keskustelua käytiin muun muassa LASTA-seula-mallista ja sen alueellisista käytännöistä. Päiviin oli kokoontunut poliisin lapsirikostutkijoiden lisäksi myös syyttäjiä, Barnahus-hankeväkeä sekä lasten ja nuorten oikeuspsykologian ja -psykiatrian yksiköissä työskentelevää moniammatillista henkilöstöä. Kokoontuminen eri ammattiryhmien kesken koettiin erityisen mielekkääksi mahdollistaen keskustelua ja yhteistyötahoihin tutustumista.

Lisäksi päivillä käsiteltiin muun muassa työssä jaksamista ja työnohjauksen saatavuutta. Poliisin lapsirikostutkijoiden kanssa käytiin myös läpi kokemuksia hankkeen aikana kootusta poliiseille suunnatusta käsikirjasta ja sen käytöstä: Käsikirja lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintaan.

Filosofian akatemian esitys käsitteli työssä jaksamista
Kuva: Filosofian Akatemiasta Iida Mäkikallio luennoi oman jaksamisen tukemisesta vaativassa ihmissuhdetyössä.
Satu Rantaeskola
Kuva: Poliisiammattikorkeakoulun yliopettaja Satu Rantaeskola piti päivien antia kokoavan loppupuheenvuoron.

Barnahus-esittelyvideo on julkaistu, tietoutta saa jakaa

Videolla hankkeen johtava tutkija Taina Laajasalo tiivistää, mistä on kyse Barnahus-mallissa ja mitä tekee Barnahus-hanke. Video kuvaa sitä, miten lapsiin kohdistuvia rikoksia tutkitaan Suomessa yhteistyössä eri viranomaisten kesken ja miten toimintaa kehitetään sekä koordinoidaan Barnahus-hankkeen kautta. Katso video ja jaa kollegoillekin tietoutta Barnahus-työstä:

Hankkeen kolmas TF-KKT koulutus käynnistyi intensiivipäivillä, tämän vuoden aikana koulutettavia mukaan myös kansainväliseen TF-KKT koulutukseen

TF-KKT kouluttajat Aino Juusola ja Sanna-Kaija Nuotio
Kuva: TF-KKT kouluttajat Aino Juusola ja Sanna-Kaija Nuotio.
TF-KKT koulutettavia salissa
Kuva: Koulutettavia ensimmäisessä koulutuspäivässä THL:ssä.

17.-18.4. käynnistyi kolmas Barnahus-hankkeen aikana järjestetty Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-KKT) -koulutus kouluttajien Aino Juusolan ja Sanna-Kaija Nuotio johdolla THL:ssä. Koulutuksen myötä saamme Suomeen 30 uutta lasten ja nuorten parissa työskentelevää traumaosaajaa. Hankkeen aikana koulutuksen saaneita on pian jo 100 ympäri Suomea.

Council of Baltic Sea States (CBSS) järjestää kansainvälistä TF-KKT koulutusta englanniksi ja saamme lähettää myös heidän koulutuksiinsa rajatun määrän koulutettavia. Koulutukseen on valittu hakijoita, jotka eivät mahtuneet mukaan suomenkieliseen koulutukseen. CBSS:n koulutus alkaa näillä näkymin kesän korvilla ja toinen koulutuserä syksyn alussa.

Jos traumaan liittyvä aihepiiri kiinnostaa, voit tilata meiltä maksuttomasti sähköisen version teoksesta Judith A. Cohen, Anthony P. Mannarino, Esther Deblinger: Lasten ja nuorten trauman ja traumaattisen surun hoito (suom. Tuija Tuomaala) oheisella lomakkeella.

Barnahus.fi -sivustolle on lisätty uutta materiaalia turvataidoista

Seksuaalikasvatuksen asiantuntija Katriina Bildjuschkin THL:stä puhuu barnahus.fi sivuille tuotetulla videolla turvataitojen ja seksuaalikasvatuksen merkityksestä lapsen elämässä. Kyseinen video ja muut turvataitoihin liittyvät materiaalit löytyvät sivustolta Ammattilaisten osaaminen -sivulta Turvataidot otsikon alta. Katso video tästä:

Hanketyöntekijäesittelyssä: korkeakouluharjoittelija Amanda Ahola, THL

Amanda Ahola
Kuva: Amanda Ahola

Hei! Olen Amanda Ahola, yhteiskuntatieteiden maisterivaiheen opiskelija Jyväskylän yliopistosta, jossa pääaineenani opiskelen sosiaalityötä. Olen korkeakouluharjoittelussa Barnahus-hankkeessa THL:ssä. Harjoitteluni aikana olen päässyt mukaan erilaisiin tehtäviin, kokouksiin ja koulutuspäiviin. Olen päässyt tutustumaan Barnahus-hankkeen koulutuksiin ja Barnahus-tiimin tekemään työhön. Harjoittelun aikana olen ollut ideoimassa yhdessä tiimin muiden jäsenten kanssa esitettä Barnahus-mallista. Tämän lisäksi olen haastatellut eri Barnahus-alueiden työntekijöitä heidän tekemästään työstä ja suunnitellut kokemusasiantuntijan haastattelun Barnahus-verkkokouluun. Hanke kiinnostaa minua erityisesti siitä syystä, että haluan laajentaa osaamistani väkivaltailmiöstä, lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ja väkivaltaan puuttumisesta yhteiskunnassa. Olen kirjoittanut Pro gradu -tutkielmani lähisuhdeväkivallasta sekä työskennellyt lastensuojelussa, mistä syystä Barnahus-hanke on mainio paikka päästä syventämään osaamistani. Tähän mennessä olen oppinut lapseen kohdistuneesta väkivallasta, lapsen haastattelusta ja Barnahus-kehittämistyöstä. THL:n Barnahus-tiimissä on parasta ihanat työkaverit ja mahdollisuus päästä mukaan heidän tekemään työhön! 

Tulevat Barnahus-hankkeen järjestämät tilaisuudet:

Ilmoitamme pian tulevista tilaisuuksista vuodelle 2023. Kannattaa seurata barnahus.fi sivuja ja Twitter-tiliämme, joista löydätte tapahtumien tiedot heti niiden julkaisun jälkeen.

Muut tilaisuudet:

3.–4.5.2023: THL:n TerveSos -koulutustapahtuma Tampere-talossa

9.5.2023 klo 8.309: ACElife-virtuaaliaamukahveilla sillataan hankkeen tuloksia käytäntöön vieraan kanssa. Ensimmäisillä kahveilla 9.5. puhutaan siitä, mikä on ACElife-hanke, mitä ovat haitalliset lapsuudenajan kokemukset (ACE) ja miksi niiden ehkäisyllä on kansanterveydellistä ja -taloudellista merkitystä. Mukana on Hämeenlinnan rikosseuraamuslaitoksen johtaja Kaisa Tammi, joka on ansiokkaasti tuonut esiin haitallisten lapsuudenkokemusten ehkäisyn merkitystä. Linkki aamukahveille.

5.6.2023 klo 12-15: Aseman Lapset ry järjestää julkaisuwebinaarin: Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutus

Save the date!: Pelastakaa Lasten Nettivihjeen vuosittainen lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa käsittelevä seminaari pidetään 15.11.2023 Helsingissä. Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita! Tarkempaa tietoa päivän ohjelmasta julkaistaan myöhemmin.

Tuoreita lapsiin ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä julkaisuja:

Lanzaroten komitea ja UM julkaisivat Suomen maaraportin lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Lanzaroten komitea ja Ulkoministeriö ovat julkistaneet maaraportin lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Suomessa. Barnahus-hanke on ollut tiiviisti mukana Lanzaroten toimeenpanosuunnitelman laadinnassa ja sisällössä. Tutustu raporttiin: Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston lopettaminen: Lanzaroten yleissopimuksen täytäntöönpanon tilanne

Väkivallaton lapsuus väliarviointi julkaistu

Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman väliarviointi on julkaistu. Arvioinnin perusteella toteutus etenee hyvin. ”Lapsiin kohdistuvan väkivallan torjuminen edellyttää, että epäkohtiin puuttuvat kaikki”, toteaa sosiaalineuvos Marjo Malja, STM.

Lue lisää STM:n tiedotteesta: Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa on torjuttu tehokkaasti vuosina 2020–2023

Lue raportti: Väkivallaton lapsuus – toimenpidesuunnitelma : väliarviointi 2020 – alkuvuosi 2023

Barnahus-verkkokoulu on käytettävissänne! Saatavilla nyt myös ruotsiksi ja englanniksi.

Barnahus-verkkokoulu

Maksuton Barnahus-verkkokoulu soveltuu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Erityisesti se on suunnattu  sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille. Tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lapsiin… Lue lisää Barnahus-verkkokoulu

Tutustu myös julkaisuihimme:

Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Lue tästä Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Lue tästä Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Lue tästä Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Suunnitelma lapsen edunvalvonnan kehittämisestä valtakunnallisesti rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa (Julkari)

Lue tästä

Lastensuojelun sosiaalityö ja lapsiin kohdistuva väkivalta : Pilottikoulutuksen kokemuksia ja osaamistarpeiden analyysi tutkimustiedon valossa (Julkari)

Lue tästä

Lisää Barnahus-hankkeen julkaisuja löydät osoitteesta https://barnahus.fi/julkaisut/

Kiitos mielenkiinnosta, Barnahus-hanke toivottaa kaikille iloista vappua! Seuraava kirje ilmestyy toukokuussa 2023.

Vinkkejä, ideoita, palautteita ja kehittämistoiveita otetaan mielellään vastaan palautelomakkeen kautta.

Peruuta kirjeen tilaus tai ilmoita muuttuneista yhteystiedoista (Webropol).