tulppaaneja

Ajankohtaista

Hyvä teko lapselle -palkinto myönnettiin oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalolle

Ensi- ja turvakotien liitto on myöntänyt Hyvä teko lapselle -palkinnon 2023 oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalolle! Laajasalo on toiminut Barnahus-hankkeen johtavana asiantuntijana THL:ssä hankkeen alusta vuodesta 2019 tämän vuoden tammikuuhun. Tällä hetkellä Laajasalo toimii pääasiallisesti THL:ssä ACElife-tutkimuskonsortiossa johtavana tutkijana ja osallistuu 30 % työajalla Barnahus-hankkeen työhön.

”Koen, että palkinto on kiitos koko Barnahus-hankkeen väelle viime vuosien sitkeästä työstä haavoittuvassa asemassa olemassa lasten hyväksi”, Laajasalo toteaa.

Ensi- ja turvakotien liitto myöntää vuosittain Hyvä teko lapselle -tunnustuspalkinnon yhdelle henkilölle tai yhteisölle merkittävästä toiminnasta lasten ja perheiden hyväksi.

Lue lisää Etkl:n tiedotteesta (etkl.fi)

Taina Laajasalo
Kuva: Taina Laajasalo ETKL:n palkinnonjakotilaisuudessa 3.3.2023.

Tuore video valottaa miten lapsi kohdataan Barnahus-standardien mukaisesti väkivaltaepäilyä selvitettäessä

Video on kuvattu lapsen näkökulmasta. Se kuvaa, mitä käynnillä lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian- tai psykologian yksikössä tapahtuu. Oikeuspsykologinen haastattelu väkivaltaepäilyselvityksen yhteydessä voi olla lapselle ja perheelle jännittävä ja uusi tilanne. Tavoitteena on, että rikostutkinta ei toisi lisäkuormitusta jo muuten hankalassa tilanteessa olevalle lapselle ja perheelle.

Video on tuotettu osana Euroopan neuvoston hanketta ”Ensuring child-friendly justice through the effective operation of the Barnahus-units in Finland”.

Video löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi.

Rikosprosessin toimijoille koulutusta verkkovälitteisistä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista

EU-rahoitteinen hanke ”Ensuring child-friendly justice through the effective operation of the Barnahus-units in Finland” toi Suomeen koulutusta rikosprosessin toimijoille verkkovälitteisistä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) -koulutus järjestettiin Poliisiammattikorkeakoulussa maaliskuun lopussa.

Koulutus oli suunnattu rikosprosessin toimijoille, eli lapsirikostutkijoille poliisissa, syyttäjille ja tuomareille. Koulutuksen on laatinut Euroopan neuvosto ja se järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa pilottikurssina. Kurssilla käsiteltiin verkkovälitteisiä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia esitutkinnan ja koko rikosprosessin näkökulmasta.

”Parasta koulutuksessa oli ehdottomasti tuomarien, syyttäjien ja poliisien saaminen samaan luokkaan – ja luokassa virinneet keskustelut rikosprosessin eri osuuksista, sekä konkreettiset case-esittelyt opiskelijoilta”, kertoo koulutuksen järjestelyjä hoitanut EU-neuvoston kansallinen asiantuntija Maria Hietajärvi.

Oheisessa videossa koulutuksen sisällöistä tarkemmin:

Koulutus rekisteröidyille oikeustulkeille asianomistajan asemassa olevien lasten kuulemisesta oikeusprosessissa alkaa keväällä

Lasten kuuleminen rikosprosessissa vaatii erikoistumista heitä kuulevilta ammattilaisilta. Lapseen kohdistuneen epäillyn rikoksen selvittämisessä lapsen kuuleminen on usein keskeinen osa rikosprosessia. Toisin kuin aikuisten asianosaisten kohdalla lapsen kuuleminen esitutkinnassa videoidaan, ja myöhemmin tallenne muodostaa osan oikeudenkäyntiaineistoa. Siksi on ensisijaisen tärkeää, että lapsen kuulemisessa ei tapahdu virheitä esimerkiksi johdattelun, painostamisen tai väärinkäsitysten muodossa.

Barnahus-hanke kouluttaa rekisteröityjä oikeustulkkeja huomioimaan näitä lapsen haastatteluun olennaisesti kuuluvia asioita tulkatessaan tilanteissa, joissa kuullaan asianomistajan asemassa olevia lapsia oikeusprosessissa. Koulutuksia on järjestetty hankkeen aikana aiemmin kaksi, vuosina 2020 ja 2021. Tänä vuonna on suunnitelmissa järjestää kaksi uutta koulutusta, toinen keväällä ja toinen syksyllä.

Lue lisää koulutuksesta oikeustulkeille (pdf 377 kt)

Hengellisen väkivallan webinaari keräsi runsaasti kuulijoita – jatkoa luvassa

Barnahus-hankkeen OYS-aluetiimi järjesti 28.3. webinaarin hengellisestä väkivallasta lapsen näkökulmasta. Professori Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta avasi tilaisuuden kertomalla, että uskontoja tutkitaan monipuolisesti, mutta uskonnon ongelmakohtia harvoin katsotaan lasten tai nuorten näkökulmasta. Tilaisuuteen ilmoittautui 850 henkilöä, mikä kertoo sekä siitä, että aiheen käsittelylle on tilausta että siitä, ettei sen tiimoilta ole järjestetty sote-alan ammattilaisille juurikaan koulutusta. Keskustelu oli poikkeuksellisen aktiivista koko webinaarin ajan ja paljon jäi myös kysymyksiä, joihin ei ehditty tällä kertaa syventyä.

OYS-aluetiimi on päättänyt, että tilaisuus saa jatkoa syksyllä. Kannattaa seurata hankkeen kanavia, joissa ilmoitetaan tilaisuuden aikataulusta ja tarkemmista tiedoista.

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille, johtajille ja päättäjille suunnattu TerveSos-tapahtuma järjestetään tänä vuonna Tampereella

TerveSos-koulutustapahtumasta saat näkökulmia polttavimpiin kysymyksiin, ideoita ja tukea työtehtäviin.

Tapahtuma järjestetään Tampere-talossa 3.–4.5.2023. Se sisältää 20 seminaaria, 90 esiintyjää ja iltajuhlan. Aiheina mm.
Väkivallalla oireilevan nuoren kohtaaminen
Näkökulmia NEET-nuorten palveluihin
Päihteitä ongelmallisesti käyttävien yhdenvertaisuus ja palvelujen saavutettavuus
Kuka vastaa osallisuustyöstä hyvinvointialueilla?

Tutustu koko seminaariohjelmaan ja ilmoittaudu 24.4. mennessä!

TerveSos-tapahtumakuva
Kuva: TerveSos -koulutustapahtuma Tampereella toukokuussa.

Barnahus-hanke on mukana tapahtumassa THL:n väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymän ständillä ja johtavaa asiantuntijaamme Sini Stoltia pääsee kuulemaan paneelikeskustelussa ”Millaista yhteistyötä kunnat ja hyvinvointialueet tekevät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä?”.

Hanketyöntekijäesittelyssä: Jannika Mattila, LASTA-koordinaattori, Vaasa

Jannika Mattila
Kuva: Jannika Mattila

Terveisiä Pohjanmaalta!

Olen Jannika Mattila ja työskentelen Barnahus-hankkeen kautta LASTA-koordinaattorina lasten oikeuspsykiatrisessa työryhmässä Vaasassa, joka kuuluu Turun tutkimusyksikön alaisuuteen. Ennen kuin astuin LASTA-koordinaattorin saappaisiin, työskentelin sairaanhoitajana terveysasemalla, yksityisellä lääkäriasemalla, keskussairaalan päivystyksessä ja lastenosastolla. Edellisistä työpaikoista moniammatillinen yhteistyö on tullut tutuksi. Kehittämistyötä pääsin tekemään edellisessä työpaikassani, jossa toimin parhaissa käsissä -valmentajana.

Nykyisessä työssäni aloitin puoli vuotta sitten. Olin hyvin onnekas, kun pääsin osaksi tätä hanketta ja lisäksi saan vielä työskennellä Vaasan lasten oikeuspsykiatrisessa työryhmässä mahtavan työporukan kanssa.

Hanketyö ei ollut sinänsä ennestään tuttua, mutta työtaustani antoi tukevan pohjan nopealle oppimiselle hanketyössä ja sairaanhoitajan koulutus ja työkokemus on ollut isoksi hyödyksi taustatietokartoituksien tekemisessä. Työkaverit ja hanketyön väki ovat myös mahdollistaneet sen, että työssäoppiminen on ollut nopeaa ja mielekästä.

Työtehtäviini kuuluu:

  • Vastaanottaa poliisin virka-apupyyntöjä, jotka koskevat taustatietojenkartoitusta lapsista, joiden epäillään joutuneen rikoksien uhreiksi.
  • Osallistua seula-palavereihin, joissa taustatietojen pohjalta arvioidaan tapausten jatkoa.
  • Koordinoida moniammatillista yhteistyötä hyvinvointialueella.
  • Luoda ja kehittää hoitopolkuja hyvinvointialueella.
  • Kouluttaa alan ammattilaisia tunnistamaan, kohtamaan, jatko-ohjaamaan ja tukemaan väkivaltaa kohdanneita lapsia.
  • Edistää Barnahus-hanketta Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Keskeisin tehtävä hankkeessa on tällä hetkellä taustatietokartoitusten tekeminen ja alan ammattilaisten kouluttaminen mm. Tue lasta -koulutuksen merkeissä. Jalkautuminen kouluihin ja varhaiskasvatukseen on myös ajankohtaista.

Olen tällä hetkellä iloinen siitä, että olemme saaneet yhteistyön sujumaan niin hyvin poliisin, lastensuojelun ja muiden viranomaisten kanssa.

Tulevat Barnahus-hankkeen järjestämät tilaisuudet:

Ilmoitamme pian tulevista tilaisuuksista vuodelle 2023. Kannattaa seurata barnahus.fi sivuja ja Twitter-tiliämme, joista löydätte tapahtumien tiedot heti niiden julkaisun jälkeen.

Muut tilaisuudet:

3.–4.5.2023: TerveSos -koulutustapahtuma Tampere-talossa

Tuoreita lapsiin ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä julkaisuja:

Barnahus-verkkokoulu on käytettävissänne! Saatavilla nyt myös ruotsiksi ja englanniksi.

Barnahus-verkkokoulu

Maksuton Barnahus-verkkokoulu soveltuu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Erityisesti se on suunnattu  sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille. Tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lapsiin… Lue lisää Barnahus-verkkokoulu

Tutustu myös julkaisuihimme:

Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Lue tästä Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Lue tästä Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Lue tästä Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Suunnitelma lapsen edunvalvonnan kehittämisestä valtakunnallisesti rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa (Julkari)

Lue tästä

Lastensuojelun sosiaalityö ja lapsiin kohdistuva väkivalta : Pilottikoulutuksen kokemuksia ja osaamistarpeiden analyysi tutkimustiedon valossa (Julkari)

Lue tästä

Lisää Barnahus-hankkeen julkaisuja löydät osoitteesta https://barnahus.fi/julkaisut/

Kiitos mielenkiinnosta! Seuraava kirje ilmestyy huhti-toukokuun tienoilla 2023.

Vinkkejä, ideoita, palautteita ja kehittämistoiveita otetaan mielellään vastaan palautelomakkeen kautta.

Peruuta kirjeen tilaus tai ilmoita muuttuneista yhteystiedoista (Webropol).