Jäinen kukka

Ajankohtaista

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevä: Tunnistatko lapseen kohdistuvan väkivallan eri muodot?

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevän voi toisinaan olla haasteellista tunnistaa lapsiin kohdistuvan väkivallan eri muotoja. Olemme tehneet barnahus.fi sivulle verkossa tehtävän lyhyen videomuotoisen testin, jonka avulla voit helposti testata tietosi kuvitteellisten case-esimerkkien kautta. Nyt jos koskaan tietoisuus lapsiin kohdistuvan väkivallan eri muodoista ja niiden tunnistamisesta on tärkeää. Testiä saa mielellään jakaa kollegoille ja kaikille, jotka voisivat hyötyä sen tekemisestä!

Lasten ja nuorten parissa työskenteleville suunnattu nettitesti: Tunnistatko lapseen kohdistuvan väkivallan eri muodot?

➡️Testaa tietosi kuvitteellisten case-esimerkkien kautta
➡️ Löydät testin https://barnahus.fi etusivulta
➡️ Testin yhteydessä lisätietoa ja linkkaus hyödylliseen Barnahus-materiaaliin

Saimme valtionavustuspäätökset vuodelle 2024

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 1 900 000 euroa valtionavustusta Barnahus-mallin kehittämiseen ja jalkauttamiseen vuodelle 2024. Valtionavustusta haki yhteensä viisi yliopistollista sairaalaa ylläpitävää hyvinvointialuetta. Avustusta myönnettiin jokaiselle hakijalle, eli Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueille sekä HUS-yhtymälle. Kyseessä ei ole kertaluontoinen hanke, vaan tavoitteena on vakiinnuttaa toimintamalli osaksi palvelujärjestelmää. Lue lisää STM:n tiedotteesta: Väkivaltaa kokeneiden lasten auttamiseen myönnettiin 1 900 000 euroa valtionavustusta (stm.fi)

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen digiarkeen – uusi oppimateriaali vastaa tarpeeseen

Tuore Digiturvataitoja lapsille -julkaisu on suunnattu oppimateriaaliksi varhaiskasvatukseen ja alakouluihin.

Lapsi tarvitsee turvalliseen nettielämään aikuisen ohjausta, tukea ja valvontaa. Tässä oppimateriaalissa painotetaan turvallisesti toimimista ja käyttäytymistä digitaalisessa ympäristössä, selviytymistaitoja digiliikenteeseen ja omiin hälytyskelloihin eli tunnetaitoihin luottamista. Lasten kanssa tutkitaan ja mietitään netin ilmiöitä ja sitä, miten itseä voi puolustaa ja suojella näissä tilanteissa. Vastuu lasten turvallisuudesta on kuitenkin aina aikuisilla, ja siksi lapsia ohjataan kääntymään huolissaan turvallisten aikuisten puoleen.

Tutustu julkaisuun täältä: Digiturvataitoja lapsille (Julkari)

Alta löydät julkaisun kirjoittajien haastattelun.

Digiturvataitoja julkaisun kansi

Hei, keitä te olette?

Hei, olen Minna Andell, erityisluokanopettaja Turusta ja ollut opettajana 34 vuotta kohta puoliin. Ensimmäiseltä ammatiltani olen luokanopettaja ja sittemmin parikymmentä vuotta olen työskennellyt erityisluokanopettajana. Voisi sanoa, että turvataitokasvatuksen kouluttaja on toinen lempityöni. Olemme vuodesta 2001 asti tehneet oman työn ohella turvataitokasvatuksen kehittämis-, kirjoittamis- ja kouluttamistyötä.

Ja hei, olen Mirja Ylenius-Lehtonen, erityisluokanopettaja ja turvataitokouluttaja. Ensimmäiseltä ammatiltani olen lastentarhanopettaja. Minnan kanssa tutustuimme turvataitokasvatuksen myötä.

Julkaisun kirjoittajat Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen julkaisutilaisuudessa
Julkaisun kirjoittajat erityisluokanopettajat Minna Andell (vas.) ja Mirja Ylenius-Lehtonen julkaisutilaisuudessa THL:ssä 16.2.2024.

Kertokaa lyhyesti tausta aiemmasta tunne- ja turvataitojen materiaalista ja miten päädyitte tekemään omaa julkaisua digiturvataidoista lapsille?

Turussa tuli 2000-luvun alussa ilmi laaja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttötapaus ja sen yhteydessä Turkuun perustettiin moniammatillinen yhteistyöverkosto aiheen tiimoilta. Tämän kautta myös me tapasimme ensimmäisen kerran. Moniammatillisesta verkostosta oli se hyöty, että sieltä nousi selkeä yhteinen ajatus, että tälle täytyy pystyä ammattilaisina tekemään jotain, ettei vastaava toistu. Kotkasta löysimme ensin tenavien turvataito -materiaalin. Kotka oli ollut samassa tilanteessa 90-luvun puolella ja siellä oli tartuttu tähän jo aiemmin. Verkoston tärkein anti oli se, että kaikki lapset tarvitsevat tasapuolisesti turvataitokasvatusta ja ajattelimme, että ainoa reitti on mennä varhaiskasvatukseen ja kouluun ja tehdä joustavaa ja helppokäyttöistä oppimateriaalia, joka on helposti sovellettavissa eri ikäisille ja erityyppisille ryhmille. Lisäksi oli ajatus, että materiaali soveltuu myös niille, joilla on kaltoinkohtelun ja väkivallan kokemuksia. Materiaali käy ryhmien lisäksi myös yksilötyöhön ja perhetyöhön. Ensimmäinen Tunne- ja turvataitoja materiaali valmistui 2005 ja pikkuhiljaa meiltä ruvettiin kysymään, milloin materiaalia päivitetään. Maailma muuttui paljon kymmenessä vuodessa. 2015 ilmestyi päivitetty materiaali, joka löytyy THL:n Julkarista. Myös toive erillisestä digiturvataidot -materiaalista syntyi koulutuksissamme, joissa erityisesti korona-aikana pyydettiin kertomaan digiturvataidoista.

Kertokaa jotain uudesta oppimateriaalista. Entä miten toivotte, että oppimateriaalia käytetään?

Materiaalissa punaisena lankana on ollut, että se on lasta voimaannuttavaa eikä pelottelevaa. Lisäksi tärkeitä elementtejä on, että materiaalissa kerrotaan ammattilaisille, miten käydä tätä aihetta lasten kanssa läpi sekä se, että perheet otetaan mukaan työskentelyyn ja viedään sitä kautta digiturvataito-osaamista myös perheisiin. Lisäksi opetussuunnitelmat velvoittavat turvataito- ja digiturvataitokasvatukseen, joten tämä materiaali on siihen käytännönläheinen ja hyvä työkalu. Ennaltaehkäisyn näkökulma on meistä myös tosi tärkeä. Digiturvataitokasvatus on helpompaa ennaltaehkäisevässä vaiheessa, vaikka materiaali sopii myös sellaisille, jotka ovat kokeneet verkkovälitteistä väkivaltaa.

Oppimateriaali koostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen osa kertoo, miksi digiturvataitokasvatusta tarvitaan ja mitä se on. Digiturvataitojen avulla lapset oppivat taitoja, joilla he voivat välttyä joutumasta kiusaamisen, ahdistelun, houkuttelun, häirinnän ja väkivallan tilanteisiin tai niihin joutuessaan osaavat suojella itseään ja turvautua luotettavien aikuisten apuun. Toisessa osassa käsitellään eri teemoja ja niihin liittyy kotitehtäviä. Siellä on esimerkiksi punaisen ja vihreän valon tilanteet. Miten niissä toimitaan? Mikä on hyvä salaisuus, mikä on huono salaisuus? Lähdetään pohtimaan lasten kanssa omia turvallisia aikuisia, harjoitellaan jämäkkyyttä ja yksi keskeinen turvataito on turvaohjeet, jotka sopivat hyvin kaikkiin digiympäristön tilanteisiin. Ja toinen puoli teemoista on selviytymistaitoja. Miten niitä sovelletaan digitaaliseen ympäristöön? Puhutaan nettikaveruudesta ja nettikiusaamisesta. Miten voin vaalia omaa turvallisuutta? Opetetaan myös kunnioittamaan toisen koskemattomuutta ja omaa koskemattomuutta ja annetaan tietoa järkyttävistä ja pelottavista kuvista ja videoista. Kolmannessa osassa on ammattilaisille materiaalia, jota voi käyttää opetuksen ohessa. Siellä on esimerkiksi hengitys- ja mielikuvaharjoituksia ja lisäksi harjoitellaan rauhoittumista. Turvan tunteen vahvistaminen on kuitenkin turvataitokasvatuksen perusta.

Meidän toive on, että materiaalia käytetään mahdollisimman moniammatillisesti varhaiskasvatuksesta perusopetukseen lapselle tutun aikuisen johdolla.

Kenelle materiaali on erityisen hyödyllistä?

Materiaali on tärkeää ja hyödyllistä ihan jokaiselle. Jokainen lapsi, joka saa kätensä älykännykän, tarvitsee samalla sekunnilla digiturvataitokasvatusta.

Muuta mitä haluatte sanoa Barnahus-verkostokirjeen lukijoille?

Meillä on valtavan suuri kiitollisuuden tunne, että saamme olla kertomassa näistä tärkeistä aiheista.

Emme ole missään nimessä tehneet tätä kaikkea työtä yksin, vaan meillä on ollut koko matkan ajan upeat tiimit tukena, joilta olemme oppineet paljon. Myös moniammatilliset verkostot ovat upeita: niiden kautta tieto lähtee leviämään eri ammattiryhmille.

Lapsen paras on meidän yhteinen asia!

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä: minnandell@gmail.com

-Minna ja Mirja

Ensuring child-friendly justice through the effective operation of Barnahus-units in Finland -hanke päättyi, mutta materiaalit ovat hyödynnettävissä

Päätösseminaarin puhujia Euroopan neuvostosta.
Päätöskonferenssin järjestäjiä ja puhujia Euroopan neuvostosta ja Euroopan komissiosta 6.2.2024.

EU:n ja Euroopan neuvoston 2,5-vuotisessa hankkeessa tuotettiin paljon hyödyllistä materiaalia, jonka avulla tuettiin Barnahus-palveluiden toimivuutta koskevan lainsäädännön ja käytäntöjen parantamista Suomessa. Lisäksi tavoitteena oli eri virastojen välisten ja monitoimijaisten koordinointimekanismien vahvistaminen väkivallan uhreiksi joutuneisiin lapsiin liittyvien oikeudenkäyntien keston viivästymisen vähentämiseksi ja tietoisuuden lisääminen lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä lasten osallistumisen avulla.

Hankkeen aikana selvitettiin esimerkiksi käsityksiä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pyydettiin palautetta Barnahus-palvelukonseptista. Lisäksi toteutettiin mm. selvitys Rikosprosessin kesto lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa vuosina 2014–2022.

Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät tältä sivulta.

Osa materiaaleista on saatavilla ainoastaan englanniksi.

Barnahusin visuaalinen ilme uudistui

Barnahus-talomalli ja Barnahusin kuvamaailma uudistuivat, kun saimme EU:n / Euroopan neuvoston hankkeen myötä tukea viestintäämme ja visuaalisen ilmeen kehittämiseen. Olemme tyytyväisiä! Jatkossa tunnistat meidät esimerkiksi näistä kuvista:

Barnahus-talon neljä huonetta ovat esitutkinta ja lapsen haastattelu, fyysinen terveys, lapsen suojelu ja psyykkinen tuki

Hanketyöntekijäesittelyssä: aluekoordinaattori Anna Niemi, Pohjois-Suomen yhteistyöalue

Anna Niemi
Kuva: Anna Niemi

Tervehdys kaikille!

Olen Anna Niemi, koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Minulla on työkokemusta sosiaalityöstä eri puolilta Suomea eri sosiaalityön kentiltä noin 11 vuoden verran. Keskeisin työkokemus minulla on lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksiköstä lapsirikostutkinnan parista, minkä lisäksi minulla on kokemusta lasten ja perheiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä ennen kaikkea lastensuojelussa mutta myös peruspalveluissa.

Barnahus-hankkeessa olen ollut mukana keväästä 2020 lähtien osa-aikaisena hanketyöntekijänä. Hanketyössä olen päässyt työskentelemään mielenkiintoisten ja tärkeiden aiheiden parissa, muun muassa tehnyt selvitystyötä liittyen koira-avusteisen työskentelyn mahdollisuuksiin alaikäisten asianomistajien kuulemisessa, järjestänyt koulutuksia hengelliseen väkivaltaan liittyen sekä ollut mukana kehittämässä Lapsen haastattelu lastensuojelussa -koulutusta sosiaalityöntekijöille. Lisäksi olin mukana Oulun alueen lapsiväkivaltatyön osaajaverkoston rakentamisessa ja nuorten seritukityön kehittämisessä.

Mikä on roolisi Barnahus-hankkeessa?
Olen aivan äskettäin aloittanut Barnahus-hankkeen Pohjois-Suomen yhteistyöalueen aluekoordinaattorina, mikä innostaa ja jännittää! Jatkossa uudesta positiosta käsin pääsen keskittymään enemmän alueen yhteistyön kehittämiseen, hankkeen viestintään sekä kehittämistyön laajentamiseen koko Pohjois-Suomen yhteistyöalueelle.

Mitä odotat työskentelyltä aluekoordinaattorina Pohjois-Suomessa?
Odotan innolla mitä saamme aikaan seuraavien kahden vuoden aikana! Tulevalle hankekaudelle olemme saaneet mukaan osatoteuttajia kaikilta alueemme hyvinvointialueilta, joten tähän saakka tehty työ saa nyt uutta maaperää. Tässä kohtaa hankkeen elinkaarta on tehty jo valtavan paljon kehittämistyötä kansallisella tasolla, mikä auttaa suuresti paikallisia toimintamalleja kehitettäessä.

Kerro joku asia, josta olet iloinen
Olen iloinen kevääseen heräilevästä luonnosta!

Tulevat Barnahus-hankkeen järjestämät tilaisuudet:

SAVE THE DATE! 19.4.2024 klo 9-14 järjestämme webinaarin, jonka aiheena on: Haavoittuvassa asemassa olevat nuoret seksuaalirikoksen uhrina. Seuraa sosiaalista mediaa ja yllä linkattua tapahtumasivua, jossa tarkemmasta ohjelmasta ja ilmoittautumisesta ilmoitetaan pian!

SAVE THE DATE!: 25.4.2024 klo 14-15.30: Julkaisutilaisuus: Lapsiin kohdistuva väkivalta – miten tunnistaa, miten toimia? Verkossa toteutettu koulutus somatiikan ammattilaisille.
Seuraa sosiaalista mediaa ja yllä linkattua tapahtumasivua, jossa tarkemmasta ohjelmasta ja ilmoittautumisesta ilmoitetaan pian!

Ilmoitamme myös muista tulevista tilaisuuksista pian.

Muut tilaisuudet:

15.3.2024 klo 13.30-15: ACElife-hanke järjestää webinaarin: Research Results from the Let’s Chat Service. Tilaisuudessa esitellään tutkimustuloksia ukrainalaisnuorten sotakokemuksista tutkimuksessa ”Exploring Children’s Well-being Amidst War Through Chat Data: Insights from Ukrainian Youth Engaging with SOS Children’s Villages’ Chat Services.”

19.-20.3.2024: Pirkanmaan väkivaltatyön messut 2024. Messuilla käsitellään väkivallan ilmiöitä tutkimuksen ja käytännön työn näkökulmista. Messut ovat maksuttomat ja avoimet ammattilaisille, opiskelijoille ja kaikille asiasta kiinnostuneille! Ilmoittautuminen 12.3.2024 mennessä. Katso ohjelma ja ilmoittaudu!

Tuoreita lapsiin ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä julkaisuja:

Barnahus-verkkokoulu on käytettävissänne! Saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Barnahus-verkkokoulu

Maksuton Barnahus-verkkokoulu soveltuu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Erityisesti se on suunnattu  sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille. Tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lapsiin… Lue lisää Barnahus-verkkokoulu

Tutustu myös julkaisuihimme:

Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Lue tästä Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Lue tästä Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Lue tästä Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Suunnitelma lapsen edunvalvonnan kehittämisestä valtakunnallisesti rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa (Julkari)

Lue tästä

Lastensuojelun sosiaalityö ja lapsiin kohdistuva väkivalta : Pilottikoulutuksen kokemuksia ja osaamistarpeiden analyysi tutkimustiedon valossa (Julkari)

Lue tästä

Lisää Barnahus-hankkeen julkaisuja löydät osoitteesta https://barnahus.fi/julkaisut/

Seuraava kirje ilmestyy maaliskuussa 2024. Kiitos mielenkiinnosta!

Vinkkejä, ideoita, palautteita ja kehittämistoiveita otetaan mielellään vastaan palautelomakkeen kautta.

Peruuta kirjeen tilaus tai ilmoita muuttuneista yhteystiedoista (Webropol).