Ajankohtaista

YTM Sini Stolt aloitti THL:ssä Barnahus-hankkeen johtavana asiantuntijana

Helmikuu alkoi iloisissa tunnelmissa, kun toivotimme tervetulleeksi Sini Stoltin THL:n luotsaamaan Barnahus-hankekokonaisuutta. THL:n hanketiimi ja koko alueellinen hankeväki on ottanut Sinin lämpimästi vastaan.

”Ihana päästä keskittymään syvemmin jo tehtyyn Barnahus-työhön ja päästä vaikuttamaan tulevaisuuden linjoihin”, kommentoi Sini aloituksestaan.

Sinistä ja hänen taustastaan voitte lukea tarkemmin alempaa löytyvästä hanketyöntekijäesittelystä.

THL-Barnahus-tiimi
Kuvassa vasemmalta koko THL-tiimi: koordinaattori Rika Rajala, erikoissuunnittelija Miia Ståhlberg, johtava asiantuntija Sini Stolt, suunnittelija Matleena Huittinen ja johtava tutkija Taina Laajasalo

Poliisin lapsirikostutkijoita koulutetaan Barnahus-poliisiasiantuntijoiden toimittaman käsikirjan avulla

Poliisin lapsirikostutkinnan erityiskoulutuksen alkuseminaarissa oli esittelyssä Barnahus-hankkeessa koottu Käsikirja lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintaan. Se kuuluu nykyisin kokonaisuudessaan koulutuksen sisältöön. ”Tämä on iso juttu hankkeelle. Kiitos käsikirjan kokoamisesta erityisesti Miia Lehtiselle, Maria Hietajärvelle ja Julia Korkmanille”, kommentoi Barnahus-hankkeen johtava tutkija Taina Laajasalo. Käsikirja tullaan julkaisemaan myös ruotsiksi.

Tutustu käsikirjan sisältöihin: Lehtinen, M. & Rossi, M. (toim.) (2022) Käsikirja lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintaan.

Osallistujia poliisin lapsirikostutkinnan alkuseminaarissa.
Kuva: Poliisin lapsirikostutkinnan erityiskoulutuksen alkuseminaarissa tutustuttiin käsikirjan sisältöihin.
Poliisien käsikirjan kansi

Koira-avusteisen työskentelyn mahdollisuuksia selvitetään lasten oikeuspsykologisissa haastatteluissa

Kuva: OYS-pilotissa mukana oleva Jope-koira.

Barnahus-hankkeessa pilotoidaan tukikoiran käyttämistä lasten oikeuspsykologisissa haastatteluissa, joissa selvitetään lapsiin kohdistuvia väkivaltaepäilyitä. Tavoitteena on saada tilanne lapsiystävällisemmäksi erityisesti niille lapsille ja nuorille, jotka kokevat haastatteluissa jännittyneisyyttä tai ahdistusta. Pilotti on käynnissä OYS-alueella.

Useissa tutkimuksissa on todettu, että koiran läsnäolo laskee ihmisen stressihormonin eli kortisolin tasoa sekä alentaa verenpainetta ja sykettä. Jännitteitä sisältävissä tapaamisissa koira on pelkällä läsnäolollaan vaikuttanut tilanteeseen myönteisesti ja helpottanut vuorovaikutusta sekä edistänyt turvallisen ja luottamuksellisen vuorovaikutuksen syntymistä osapuolten välillä.

”Toiveena on, että pilotin myötä koira-avusteista työskentelyä saataisiin tehtyä tunnetuksi edelleen ja että tukikoirien käyttöä voitaisiin tulevaisuudessa pohtia myös muissa rikos- ja oikeusprosessien vaiheissa”, kertoo sosiaalityöntekijä Anna Niemi OYS-alueen Barnahus-hankkeesta.

Lue lisää tuoreesta raportista: Niemi, Anna (2023) Selvitys koira-avusteisen työskentelyn mahdollisuuksista lasten oikeuspsykologisissa haastatteluissa ja psykososiaalisen tuen kontekstissa (Julkari)

Lapsiuhritutkimuksessa selvitettiin lasten ja nuorten väkivaltakokemuksia sekä myönteistä että huolestuttavaa kehitystä

Kyselyn tulosten perusteella lasten ja nuorten kokemukset kodin ulkopuolisesta turvallisuudesta ovat parantuneet. Häirintä ja väkivaltakokemukset erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ovat kuitenkin yleistyneet merkittävästi. Edellisellä tutkimuskerralla vuonna 2013 yhdeksäsluokkalaisista 16 % oli kokemuksia kiusaamisesta tai häirinnästä internetissä. Vuoden 2022 kyselyssä jopa 39 % kertoi vastaavista kokemuksista. Lapsiuhritutkimus on toteutettu Tampereen yliopistossa osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa.

Lue lisää:

Tampereen yliopiston tiedote 9.2.2023: Lasten ja nuorten kokema turvallisuus kodin ulkopuolella on parantunut – digiympäristöissä silti paljon häirintää ja väkivaltaa

Lapsiuhritutkimuksen raportti: Mielityinen, Laura ym.: Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2022 : Määrät, piirteet ja niiden muutokset 1988–2022. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2023:5.

Lapsiuhritutkimuksen verkkosivut

Barnahus-verkkokoulu on suoritettavissa englanniksi

Barnahus-verkkokoulu on julkaistu englanniksi THL:n verkkokoulualustalla. Maksuton verkkokoulu lapsiin kohdistuvasta väkivallasta on nyt suoritettavissa kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vinkkaathan verkkokoulusta ja sen kieliversioista kollegallekin!

Verkkokoulun maskotti Aku
Kuva: Barnahus-verkkokoulun Aku-hahmo. Kuvittaja: Jonna Markkula.

Huhtikuussa käynnistyvälle TF-KKT koulutukselle paljon kysyntää

Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-KKT) -hoitomalli soveltuu lasten ja nuorten psyykkisten traumojen sekä traumaattisen surun hoitoon. Barnahus-hanke järjestää hoitomallin koulutuksen tänä vuonna kolmatta kertaa. Hakemuksia huhtikuussa alkavaan koulutukseen jätettiin määräajassa 152. Koulutukseen valitaan 30 koulutettavaa.

Suuri hakijamäärä kertoo, että hyvinvointialueilla on suuri tarve näyttöön perustuville työmenetelmille. Mallin kouluttajina toimivat PsM, Kognitiivinen Kouluttajapsykoterapeutti VET, sertifioitu TF-KKT -kouluttaja Sanna-Kaija Nuotio ja PsM, psykoterapeutti, sertifioitu TF-KKT -kouluttaja Aino Juusola.

Huomaathan, että voit tilata meiltä maksuttomasti sähköisen version suomennetusta teoksesta Lasten ja nuorten trauman ja traumaattisen surun hoito (Webropol).

Hanketyöntekijäesittelyssä: Sini Stolt, johtava asiantuntija, THL

Kuva: Sini Stolt / THL

Hei, olen Stoltin Sini ja toimin johtavana asiantuntijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Barnahus-hankkeessa. Aloitin tehtävässä 6.2.2023.

Koulutustaustaltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja sosionomi amk. Olen valmistunut ensimmäisen kerran 1999 ja siitä asti tehnyt töitä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Pääosan työurastani olen ollut lastensuojelun kentällä Kanta-Hämeessä. Lähisuhdeväkivallan, kriisien ja traumojen teemat ovat olleet osa uraani. Kanta-Hämeessä olin perustamassa paikallisen Ensi- ja turvakotien jäsenliiton toiminnanjohtajana turvakotia ja avokriisityötä aikuisille sekä lapsille. Samaan aikaan työkenttääni olivat myös vaativat ero- ja huoltoriidat sekä vankilan perhetyö. Viimeiset kolmisen vuotta olin johtamassa uuden hyvinvointialueen palveluiden kehittämistä hankepäällikkönä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-, Tulevaisuuden kotona asumisen palvelut iäkkäille- ja EU:n elpymistukiväline RRP 1 ja RRP2 -hankkeissa Oma Hämeessä.

Olen seurannut Barnahus-kehittämistä taustalla ja ollut innokas uutiskirjeen lukija. Tehtävän hakuilmoitus tuntui ihan unelmieni täyttymiseltä. Haastattelu ja uuden työn aloittaminen jännittivät kovasti. Mielestäni on hyvä asia, että jännittää liittyä osaavaan työtiimiin ja huomata tarve oppia uutta. Lasten ja nuorten hämmästyttävä kyky selvitä vaikeista kokemuksista luo toivoa. Haluan olla kasvattamassa tätä selviytymisen todennäköisyyttä kehittämällä palveluita, tutkintaa ja oikeusprosessia turvalliseksi lasten ja nuorten näkökulmasta. Samaan aikaa haluaisin, että ihmiset rohkaistuvat puhumaan ja hakemaan apua, kun kokevat väkivaltaa tai sen uhkaa. Ammattilaisten tulisi osata ottaa väkivalta myös useammin puheeksi. ACE-vaikutusten minimointi on sydäntäni lähellä. Innolla odotan hankekumppaneiden kanssa yhteistyötä, osaamiseni syventymistä ja uuden oppimista. Minua kiinnostaa päästä näkemään asioita sekä Suomen että Euroopan tasolla.

Olen ollut tosi tyytyväinen saamaani perehdytykseen täällä THL:ssä. Olen iloinen siitä, että ihan kaikki teemat ja asiat eivät ole uusia. Iloa tuottaa myös se, että saan työssäni keskittyä näihin teemoihin, mistä niin kovasti innostun.

Tulevat Barnahus-hankkeen järjestämät tilaisuudet:

Muut tilaisuudet:

8.3.2023 klo 11–17 Aarhusin yliopisto Tanskassa järjestää seminaarin, johon on mahdollista osallistua etäyhteydellä: Child maltreatment and physical child abuse – epidemiology, abusive head trauma (AHT), clinical detection and risk factors

28.3.–29.3.2023 Väkivaltatyön messut Tampereella: Katso täältä ohjelma ja ilmoittautuminen.

Tuoreita lapsiin ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä julkaisuja:

Lainaus Yhteiskuntapolitiikka-lehden artikkelista

  • Opetushallitus on julkaissut Ei kaikelle väkivallalle -sivut. Sivuille on koottu materiaalia siitä, miten kiusaaminen, häirintä, syrjintä ja väkivalta tunnistetaan, miten niitä ehkäistään ja miten niihin voidaan puuttua varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Sivun tieto, ohjeet ja työkalut on tarkoitettu koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen opettajille ja rehtoreille sekä johtajille, muille kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille sekä lasten ja nuorten huoltajille. Niitä voivat työssään hyödyntää myös muut lasten ja nuorten parissa toimivat. Osa materiaaleista soveltuu käsiteltäväksi lasten ja nuorten kanssa.
Ei kaikelle väkivallalle

Muuta:

Vastaa Jyväskylän yliopiston kyselyyn 16.3. mennessä: Millaista tietoa ja ymmärrystä tarvitaan väkivallasta ja sen kohtaamisesta?

Barnahus-verkkokoulu on käytettävissänne! Saatavilla nyt myös ruotsiksi ja englanniksi.

Barnahus-verkkokoulu

Maksuton Barnahus-verkkokoulu soveltuu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Erityisesti se on suunnattu  sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille. Tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lapsiin… Lue lisää Barnahus-verkkokoulu

Tutustu myös julkaisuihimme:

Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Lue tästä Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Lue tästä Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Lue tästä Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Suunnitelma lapsen edunvalvonnan kehittämisestä valtakunnallisesti rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa (Julkari)

Lue tästä

Lastensuojelun sosiaalityö ja lapsiin kohdistuva väkivalta : Pilottikoulutuksen kokemuksia ja osaamistarpeiden analyysi tutkimustiedon valossa (Julkari)

Lue tästä

Lisää Barnahus-hankkeen julkaisuja löydät osoitteesta https://barnahus.fi/julkaisut/

Kiitos mielenkiinnosta! Seuraava kirje ilmestyy maaliskuussa 2023.

Vinkkejä, ideoita, palautteita ja kehittämistoiveita otetaan mielellään vastaan palautelomakkeen kautta.

Peruuta kirjeen tilaus tai ilmoita muuttuneista yhteystiedoista (Webropol).